Konfucijus ir Jėzus: fenomenų skirtingumas ir mokymų analogijos

2019 m. balandžio 17 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje kun. prof. teol. dr. Romualdas Dulskis, neseniai pasirodžiusios knygos „Konfucijus ir Kristus“ autorius, skaitys viešą paskaitą „Konfucijus ir Jėzus: fenomenų skirtingumas ir mokymų analogijos“.

Konfucijaus humanizmas yra toks universalus, jog natūraliai kyla klausimas, kiek pagrįstas krikščioniškojoje teologijoje dominuojantis požiūris, kad jo šaltinis tėra prigimtinė žmogiškoji išmintis. Lygindami Jėzaus ir Konfucijaus mokymus, didį etinį jų abiejų vertingumą, juose glūdinčią transcendentinę išmintį, moralinių ir teologinių dorybių siekį, pagarbos ir atjautos idėjas, analizuosime, kaip abiejuose mokymuose sąveikauja dieviškasis ir žmogiškasis elementai, Dievo įkvėpimas ir žmogaus pastangos pažinti būties tiesą. Svarstysime, kaip konfucianistinio žmogaus Kelio koncepcija gali praturtinti krikščioniškojo žmogaus pašaukimo sampratą ir bet kokios pasaulėžiūros žmogui padėti suvokti esminę savo tapatybę. Renginio metu bus galima įsigyti naujausią profesoriaus knygą „Konfucijus ir Kristus“.

Profesorius Romualdas Dulskis – habilituotas teologijos mokslų daktaras, ilgametis Europos katalikų teologų draugijos Kuratoriumo narys ir Europos katalikų teologų draugijos Lietuvos sekcijos prezidentas, Akademinės krikščionybės ir religijų dialogo instituto direktorius. Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Airijoje, Indijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Japonijoje.

Kvietimas>>>

LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyriaus informacija,
tel. 8 687 88685

Nuotraukos Vikos Petrikaitės>>>