Konferencija Pasau universitete

Pasau universitete (Vokietija) kovo 29–30 d. buvo surengta konferencija, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kalboms, literatūroms ir kultūros paveldui. Į visa tai pažvelgta nauju – erdvės ir vietos – kampu, pasiūlytu geopoetikos bei metageografijos teoretikų. Tokią pranešimų tematiką pasistengta atskleisti konferencijos pavadinimu – „Ginčijamos erdvės ir simboliniai landšaftai Naujųjų laikų pradžios tekstuose iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir kaimyninių kraštų“. Pranešimus joje skaitė gausus būrys specialistų iš Vokietijos, Lietuvos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos ir Šveicarijos. Lietuvai šiame mokslo forume atstovavo dr. Ona Daukšienė, doktorantė Eleonora Buožytė, dr. Mintautas Čiurinskas, habil. dr. Sergejus Temčinas ir dr. Sigitas Narbutas. Perskaityta nemažai įdomių pranešimų, nesyk kilo intriguojančios mokslinės diskusijos, o asmeninis bendravimas visiems suteikė nemažai kūrybinių impulsų. Kaip konferencijos pabaigoje šmaikščiai apibendrino Berklio universitete dirbantis slavų kalbų ir literatūrų profesorius Davidas Frickas, „dabar jaučiuosi kaip tas nusidėjėlis, kurs, atėjęs pas kunigą išpažinties, pasakė: „Tėve, praradau tikėjimą“.“

Pasau universitetas – vienas iš slavistikos tyrimų centrų Vokietijoje. Jo studentai sudaro kone penktadalį visų šio puikaus barokinio miesto gyventojų. Nors pats miestas ir skaičiuoja 9-tą savo istorijos šimtmetį, dėl gausaus jaunimo jis atrodo pilnas gyvybės ir energijos. Pasau įsikūręs įsimintinoje vietoje – trijų upių: Dunojaus, Ino ir Ilzo, santakoje. Miestą puošia gausūs architektūros paminklai, iš kurių svarbesni – Šv. Stepono katedra, Šv. Mykolo, Šv. Pauliaus ir kai kurios kitos bažnyčios, taip pat vyskupų pilis ir išlikę gynybiniai miesto įtvirtinimai.

Konferenciją šioje vietoje surengė Pasau ir Minsko universitetai, finansavo Fritzo Thysseno fondas, o didžiausią visų darbų dalį nuveikė dvi nenuilstančios organizatorės: dr. Marion Rutz bei habil. dr. Žana Nekraševič-Karotkaja, ir keli joms talkinę studentai.

Direkcijos informacija

Sigito Narbuto nuotraukos>>>