Konferencija „Scientia et historia – 2019“

Kaip ir kiekvienais metais, mokslo istorikus ir filosofus sukvietė jau tradicine tapusi konferencija. 2019 m. kovo 28–29 d. Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institute (LKTI) vyko jau trečią dešimtmetį organizuojama Lietuvos mokslo istorijai ir filosofijai skirta konferencija „Scientia et historia – 2019“. Konferenciją rengė Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Gausiai susirinkusius dalyvius ir klausytojus subūrė ir nežinia – pirmą kartą konferencija vyko be jos sumanytojo, ilgamečio Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininko Juozo Algimanto Krikštopaičio. Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta profesoriaus J. A. Krikštopaičio šviesiam atminimui pagerbti (1931–2018). Joje pranešimus skaitė bendražygiai profesorius Libertas Klimka bei Niujorko politechnikos universiteto profesorius Romualdas Šviedrys.

Konferencijos pranešimai buvo suskirstyti į Mokslo istorijos tyrimų bei Filosofinių ir sociologinių tyrinėjimų sekcijas. Įvairiomis temomis pristatyta virš trisdešimties pranešimų.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka prisidėjo prie konferencijos organizavimo. Dr. Birutė Railienė buvo viena iš konferencijos rengėjų, konsultavo kolegę Birutę Valeckienę,  parengusią dvi parodėles LKTI bibliotekoje: profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio svarbiausi darbai ir LMA Vrublevskių bibliotekoje gauti nauji mokslo istorijos leidiniai. Parodėlės veikė konferencijos „Scientia et historia – 2019“ metu.

Konferencijos metu taip pat vyko Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos ataskaitinis rinkiminis posėdis. Bendrijos pirmininko pareigas laikinai einantis dr. Romualdas Juzefovičius trumpai pristatė bendrijos veiklos rezultatus, B. Railienė pristatė finansinę ataskaitą. Vyko naujojo pirmininko rinkimai. Juo vienbalsiai buvo išrinktas VU muziejaus direktorius dr. Ramūnas Kondratas.

Rugsėjo mėnesį mokslo bendruomenės ir LMA Vrublevskių bibliotekos laukia dar viena konferencija, vienysianti Baltijos valstybių mokslo istorikus ir filosofus.

Konferencijos programa>>>

Parengė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė

Laimos Zinkutės nuotraukoje: B. Railienė, E. Paškevičiūtė-Kundrotienė, S. Dagienė ir B. Valeckienė