Knygos apie Lietuvos agronomijos mokslines mokyklas sutiktuvės

2018 m. gruodžio 20 d. per Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotinį susirinkimą vyko akad. Juozo Motuzos knygos „Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje 1946–2003“[1] sutiktuvės. Kalbėjo knygos autorius, akad. Zenonas Dabkevičius, akad. Veronika Vasiliauskienė, dr. Žydrė Kadžiulienė ir knygos recenzentė dr. Birutė Railienė.

Renginį organizavo LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius.

Virginijos Valuckienės nuotraukos.

 


[1] Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje (1946–2003) : monografija / Algirdas Juozas Motuzas ; Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras ; [redaktorių kolegija: Veronika Vasiliauskienė (pirmininkė) ... [et al.]]. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2018. 216 p. :  lent.