Miela ir brangi LMA Vrublevskių bibliotekos bendruomene!

Kalėdų išvakarėse smalsu atsigręžti į prabėgusius metus ir pažiūrėti, kas laukia netolimoje ateityje. Dirbome daug, tad daug ir pasiekėme. Bibliotekos fondus gausiai papildėme naujais vertingais leidiniais ir retais archyviniais dokumentais. Mūsų skaitmeniniame archyve apsilankė dar daugiau interesantų, nei jų turėjome pernai, o internetiniu katalogu pasinaudojo dar daugiau skaitytojų, nei tai atsitiko prieš metus. Kaip pernai, taip ir šiemet surengėme daug įspūdingų parodų. Sukūrėme būsimo Lietuvos knygos ir mokslinės minties muziejaus koncepciją, ir ji jau patraukė visuomenės dėmesį. Pasiekimų daug, viską sunku ir išvardyti, tad svarbu pasakyti viena – ėjome ir tebeeiname teisingu keliu.

Knygų saugyklų rekonstrukcija per praeinančius metus dar labiau įsibėgėjo ir iš pamatų klojimo fazės perėjo į sienų kėlimo laikotarpį. Gruodžio mėnesį statybininkai netgi pradėjo montuoti stogo konstrukcijas. Už visa tai tariame nuoširdų padėkos žodį savo steigėjai – Lietuvos mokslų akademijai, užsakovui – VĮ „Lietuvos paminklai“ ir rangovui – AB „Panevėžio statybos trestas“. Tinkamas sąlygas mūsų dokumentams laikinosiose saugyklos visus metus užtikrino UAB „Transekspedicija Invest“. Už tai jai irgi tariame širdingą ačiū!

Ateinantys metai Seimo paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Antano Smetonos, Jono Žemaičio-Vytauto, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos vietovardžių ir dar kelių atmintinų sukakčių metais. Biblioteka yra viena iš reikšmingiausių atminties institucijų, saugančių visa tai įamžinusius dokumentus. Džiaukimės galėdami ir kartu su kitais, ir patys vieni prasmingai paminėti ir naudingai priminti Valstybės gynimo, jos kūrimo ir puoselėjimo istoriją, tai atlikusius žmones ir reikšmingiausius įvykius.

Mūsų Biblioteka yra ir bus viena iš svarbiausių Lietuvai atminties institucijų. Net ir vykstant rekonstrukcijai mes galime dirbti kur kas našiau, įdomiau, naudingiau ir įvairiau, nei tai darėme anksčiau ar darome dabar. Tegul šviesios tokios ateities viltys lydi visą mūsų bendruomenę – visus darbuotojus, skaitytojus ir Bibliotekos bičiulius! Kantrybės ir atkaklumo, sveikatos ir tvirtybės, įkvėpimo, kūrybiškumo ir džiaugsmo regint, kaip įsikūnija gražiausi mūsų su Jumis sumanymai!

Direkcija