Ukrainos profesorių vizitas LMA Vrublevskių bibliotekoje

2018 m. gruodžio 19 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje apsilankė garbingi svečiai iš Lvove veikiančio Ukrainos katalikiškojo universiteto: prorektorius mokslo reikalams prof. Igoris Skočiliasas ir prof. Jurijus Jasinovskis. Susitikę su direktoriumi dr. Sigitu Narbutu ir Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešiene, svečiai papasakojo apie padėtį Ukrainoje, taip pat aptarė galimybes rengti ir vykdyti bendrus projektus.

Ukrainos katalikiškasis universitetas buvo įkurtas 1929 m. (tada vadinosi Lvovo teologijos akademija). 1945 m. sovietų valdžia Akademiją uždarė, dalis dėstytojų spėjo pasitraukti į Vakarus, o kiti buvo represuoti. 1994 m. Akademija atnaujino savo veiklą; 2002 m. ji pakeitė pavadinimą – virto Ukrainos katalikiškuoju universitetu. Šioje aukštojoje mokykloje dėstoma teologija, istorija, politologija, psichologija, sociologija, kultūrologija, kai kurios filologijos disciplinos ir kiti HSM dalykai. Universitete dirba daug žinomų specialistų, čia leidžiama vertinga mokslinė ir mokomoji literatūra. Garbūs svečiai padovanojo LMA Vrublevskių bibliotekai naujausių UKU leidinių.

Direkcijos informacija
Vikos Petrikaitės nuotraukos