Gerosios žinios pakviesti

2018 m. gruodžio 19 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko renginys „Gerosios žinios pakviesti“, kuriame dalyvavo kunigas Mozė Mitkevičius ir menotyrininkė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Susitikimo metu pristatyta paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“, kurioje eksponuojami XIX–XX a. religiniai paveikslėliai iš kunigo M. Mitkevičiaus rinkinio. Renginį vedė menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė.

Abrozdėlius rinkti Mozė Mitkevičius pradėjo dar prieš tapdamas seminaristu, jų kolekcija pagausėja po kiekvienos parodos. Rinkinio pagrindą sudaro žmonių sunešti, dovanoti paveikslėliai, o kolekcija prasidėjo nuo kunigui Mozei padovanoto jo mokytojo vienuolio pranciškono Juliaus Sasnausko abrozdėlio. Vieni iš seniausių parodos abrozdėlių datuojami 1860–1890 metais.
Religiniai paveikslėliai – ne tik maldingumo srities objektas, jie atspindinti vieno ar kito laiko aktualijas.

Abrozdėliai – smulkieji spaudinėliai, mažosios grafikos darbeliai. Tai atvirukų pirmtakai. Jie iki šiol „gyvena“ maldaknygėse kaip skirtukai (žymekliai), puošmenos ar papildomų maldų „laikmenos“. Tokio paveikslėlio paskirtis – asmeninė maldos preliudija. Tačiau nemažai jų mena ir labai asmeninius įvykius, nes buvo dovanoti Pirmosios Komunijos dieną, didžiųjų katalikiškų ir asmeninių švenčių progomis. Seniausios žinios apie abrozdėlius susijusios su Kalėdomis ir Naujaisiais metais. XIV amžiaus pirmoje pusėje vokiečių vienuolės sukūrė sveikinimo paveikslėlius su kūdikėliu Jėzumi. Tačiau labiausiai jie išpopuliarėjo XIX amžiuje, kai atsirado galimybė spausdinti didelius jų tiražus.

Ekspozicija veikia 2018 m. gruodžio 14 – 2019 sausio 7 d.


Komunikacijos skyriaus informacija

Valentinos Kulikauskienės nuotraukos>>