„Kelią nueina tik einantis“ – Vinco Būdos jubiliejinė mokslo darbų paroda

Lietuvos MA akademiko, Gamtos tyrimų centro direktoriaus, profesoriaus habilituoto daktaro Vinco Būdos jubiliejinė mokslo darbų paroda „Kelią nueina tik einantis“

2018 m. gruodžio 3–20 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Kelią nueina tik einantis“, skirta Lietuvos MA tikrojo nario, 2002 m. mokslo premijos laureato, profesoriaus habilituoto daktaro Vinco Būdos 70-mečio jubiliejui. Parodos pristatymo renginys – gruodžio 11 d. 13.30 val.

Ekspozicijoje plačią ir įvairiapusę Vinco Būdos – mokslo populiarintojo, mokslo organizatoriaus, pedagogo, laboratorijos vadovo, redaktoriaus, eksperto, visuomenininko – veiklą bei darbą Lietuvos mokslų akademijoje iliustruoja publikacijos, nuotraukos, apdovanojimai. Mokslinė literatūra parodoje suskirstyta į kelis skyrius. „Kelias pro mokslo kapines į pasaulį“ – taip akademikas apibūdino savo ir daugumos to meto mokslininkų kelio pradžią, kai mokslinių tyrimų rezultatai buvo skelbiami tik rusų kalba leidžiamuose leidiniuose, o reikšmingi tyrimų rezultatai buvo nežinomi pasaulio mokslininkų bendruomenei. Atrodo, jų nežinos ir mūsų mokiniai – dabartiniai jaunieji mokslininkai, nebeskaitantys šia kalba. Skyrius „Pirmieji pragiedruliai“ pavadintas prisimenant pirmąją publikaciją žinomame, pasaulio mokslo pripažintame leidinyje. Tai buvo kelio į tarptautinę mokslininkų bendruomenę pradžia.

Paroda praturtinta gausiomis iliustracijomis ir mokslo tiriamojo darbo priemonėmis. Eksponuojamos įvairios feromoninės gaudyklės, skirtos medžių kamienuose gyvenantiems vabzdžiams (kinivarpoms, ūsuočiams) gaudyti. Po kabančių gaudyklių  dangčiu dedamas feromonas, atskridę bei patekę į piltuvą vabzdžiai sukrenta į apatinę gaudyklės dalį. Tuomet jie tiriami, atliekama jų apskaita.

Būdamas plataus akiračio, profesorius neapsiriboja vien siaura profesine veikla, laisvu metu su žmona Audrone aktyviai domisi daile, šokiu, keliauja, kolekcionuoja dailės kūrinius, autorinius  ekslibrisus. Dalis dailės kūrinių bei ekslibrisų yra parodos puošmena.

Per 45 mokslinės veiklos metus jubiliatas paskelbė daugiau nei 200 mokslinių ir per 80 mokslo populiarinimo publikacijų, yra mokomosios knygos studentams „Cheminė ekologija“ ir dviejų išradimų ir vieno patento autorius.

Vincas Būda – Lietuvos mokslo žurnalų „Ekologija“ vyriausiasis redaktorius (2011–2014), „Biologija“ – redaktoriaus pavaduotojas (nuo 2014 m.), „Acta Zoologica Lituanica“ – redaktorių kolegijos narys (iki 2011), žurnalo „Jaunasis mokslininkas“ konsultantas.

Jubiliatas – biologijos, ekologijos mokslų habilituotas daktaras (1997), Vilniaus universiteto profesorius (2007), Lietuvos MA akademikas (2011), Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys (2013), Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos valdybos narys (2017). 1972 m. pradėjo dirbti tuometiniame Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institute, po pertvarkų ir reorganizacijų 2010 m. įkurtame Gamtos tyrimų centre. Nuo 2013 m. Vincas Būda yra Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro direktorius. 1989 m. įkūrė Bestuburių gyvūnų cheminės ekologijos laboratoriją ir jai vadovauja. Nuo 2003 m. – tai Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija.

Profesorius Vincas Būda laikomas cheminės ekologijos pradininku Lietuvoje. Savo darbuose jis tyrė gyvūnų išskiriamas chemines medžiagas, pagal poveikį priskiriamas feromonams. Sukūrė feromoninio signalo erdvinės struktūros modelį bei originalių prietaisų elgesio reakcijoms kiekybiškai įvertinti. Ištyrė daugiau kaip 50-ties vabzdžių rūšių lytinių atraktantų ir jų inhibitorių cheminę sudėtį. Identifikavo keleto vabzdžių rūšių bei žinduolių feromonų cheminę sudėtį ir išaiškino kai kurių iš jų biosintezės organizme kelius. Organizavo pirmuosius drugių monitoringo darbus Lietuvoje, vykdė retų vabzdžių rūšių ir žemės ūkio kultūrų kenkėjų monitoringą. Jo atlikti tyrimai leidžia taikyti naujus augalų kenkėjų monitoringo būdus. Dr. Algimanto Jakimavičiaus žodžiais, Vincas Būda savo moksline veikla nuo pat karjeros pradžios siekė būti naudingas ir įdomus visuomenei, norėjo, kad jo darbai turėtų praktinį pritaikomumą.

Mokslinė Vinco Būdos veikla įvertinta tarptautinio Sorošo vardo mokslo fondo apdovanojimais (1992, 1993), Britų entomologijos ir gamtos istorijos draugijos prof. Heringo memorialinio fondo premija (1992), už darbų ciklą „Gyvūnų elgsenos reguliatorių tyrimai“ jam su bendraautoriais paskirta Lietuvos mokslo premija (2002), jis yra Lietuvos mokslų akademijos P. B. Šivickio vardinės premijos laureatas (2008).

Parodos rengėjos: Audrė Trumpienė, Sigita Dagienė, Rūta Kazlauskienė

Vikos Petrikaitės Nuotraukos>>>