Studentų praktiniai užsiėmimai Bibliotekoje

2018 m. lapkričio 19 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje, lydimi doktorantės Vitos Diemantaitės, lankėsi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai. Universitete studentai mokosi skaityti rusėniškus LDK šaltinius, juos versti, komentuoti. Jie skaito ir paleografiškai analizuoja XV–XVII a. LDK dokumentus, studijuoja datavimo sistemas. Užsiėmimuose Bibliotekoje dalyvavo trečio kurso bakalauro studentai, pasirinkę studijų modulį „LDK kalbos ir jų paleografija“. Modulio tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių savarankiškai skaityti ir suprasti LDK lotyniškuosius ir rusėniškuosius šaltinius. Universiteto auditorijoje su studentais dirba doc. dr. Mintautas Čiurinskas ir doc. dr. Stanislovas Pamerneckis, o praktinius užsiėmimus skirtingose institucijose veda doktorantė Vita Diemantaitė. Vrublevskių bibliotekoje studentai susipažino su Biblioteka, leidinių išdavimo tvarka, praktinio užsiėmimo metu tyrinėjo rusėniškuosius dokumentus. Lektorės lydimi studentai jau ne kartą lankėsi Vrublevskių bibliotekoje, kurios rankraščių fonduose gausu užsiėmimams reikalingų dokumentų. 

                                                                    LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius
Vikos Petrikaitės nuotraukos>>>