Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas Baltarusijoje

2018 m. lapkričio 7–9 d. Baltarusijoje buvo paminėtos Andriaus Sniadeckio 250-osios gimimo metinės: Gardine šiam jubiliejui buvo skirta pirmoji Baltarusijos–Lenkijos–Lietuvos konferencija „Gyvybės mokslų pasiekimai. Signalo perdavimas ir metabolizmas“, antroji konferencijos dalis vyko Ašmenoje, apskrities rajono savivaldybėje. Dalyviai taip pat lankė A. Sniadeckio kapą Horodnikų kapinėse, dalyvavo mišiose už Sniadeckių giminę kapinių koplytėlėje, Kalčiūnų vidurinėje mokykloje aplankė memorialinį A. Sniadeckio muziejų. Organizatoriai visiems dalyviams įsegė po atminimo ženklelį.

Konferencijos organizatoriai – Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Biochemijos ir biologiškai aktyvių junginių institutas, Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos biochemikų draugijos. Renginio dalies Ašmenoje organizatorė – mokytoja Tatjana Davidovič. Ji nuo 2010 m. Kalčiūnuose organizuoja renginį „Lapkričio susitikimai, skirti Andriaus Sniadeckio gimtadieniui“, Kalčiūnų vidurinėje mokykloje įsteigė memorialinį A. Sniadeckio muziejų. Tarptautinės konferencijos dalyvius sužavėjo ekspozicijos gidai – moksleiviai, kurie išsamiai papasakojo apie A. Sniadeckio gyvenimą Baltupio dvare (Ašmenos r.), jo šeimą. Apie A. Sniadeckio palikuonis ir jų pasiekimus moksle, kultūroje papasakojo Jašiūnų M. Balinskio dvaro muziejaus direktorius Kazimieras Karpičius.

Konferencijoje „Biologijos mokslų ribos: signalai ir metabolizmas“ dalyvavo Lietuvos biochemikų delegacija, kurios nariai perskaitė istorinius pranešimus apie A. Sniadeckio chemijos paskaitas (doc. Rimantas Vaitkus) bei molekulių ir gyvybės mokslų dėstymo raidą Lietuvoje (prof. Vida Mildažienė ir prof. Gervydas Dienys). Kituose pranešimuose buvo gvildentos gyvybės mokslų tyrimų naujovės. Lenkijos biochemikų draugijos pirmininkas prof. Andrzejus Legockis perskaitė istorinį pranešimą apie A. Sniadeckio akademinius pasiekimus, Baltarusijos biochemikų draugijos pirmininkas prof. Andrėjus Moiseionokas – apie A. Sniadeckio paveldo puoselėjimą Baltarusijoje. Organizatoriai išleido Adomo Mickevičiaus eilėraščio „Keturi tūlo chemiko tostai spindulingųjų elementų garbei“ vertimų į lietuvių, baltarusių ir rusų kalbas brošiūrą. Didžiausia konferencijos sensacija – A. Sniadeckio knygos apie vaikų fizinį auklėjimą vertimas į baltarusių kalbą (išvertė T. Davidovič).

LMA Vrublevskių bibliotekai šventiniuose renginiuose atstovavo dr. Birutė Railienė, kuri konferencijoje trumpai pristatė Andriaus Sniadeckio mokslinio paveldo puoselėjimo iniciatyvas Lietuvoje, pasidžiaugė, kad žinomiausias A. Sniadeckio darbas „Organinių būtybių teorija“ pagaliau išverstas į lietuvių ir anglų kalbas. Knygos jau spausdinamos ir bus pristatytos visuomenei lapkričio 30 d.

Lietuvos biochemikų draugijos rūpesčiu Lietuvos delegacijos dalyvavimas renginiuose Baltarusijoje buvo labai gerai organizuotas. Turėjome galimybę susipažinti su entuziastais, kuriems rūpi ne tik naujausi biochemijos mokslo pasiekimai, bet ir šio mokslo istorija. Pakeliui aplankėme Gardino, Ašmenos istorines vietas.

B. Railienės dalyvavimą renginyje parėmė Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos  biochemikų draugija.

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukos iš Birutės Railienės archyvo