Konferencijoje „Oxygenalia 2018“ – Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas

2018 m. spalio 11–13 d. Vilniaus universitete (VU) vyko tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Oxygenalia 2018“, kurios tikslas – aptarti naujausius deguonies ir jo junginių tyrimus fizinių-cheminių, biologinių, aplinkos mokslų ir medicinos, pramonės srityse. Konferencija vyksta kas dveji metai, jos pagrindinis organizatorius – Poznanės „Andriaus Sniadeckio, Karolio Olševskio ir Zigmanto Vrublevskio draugija“ („Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego“). Šiais metais konferencija buvo skirta paminėti Andriaus Sniadeckio 250-ąsias gimimo metines, jos organizatorių sąraše – ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas. Pranešimus skaitė Lenkijos, Lietuvos, Estijos, Jungtinės Karalystės, kitų šalių mokslininkai (29 pranešimai), jaunieji mokslininkai savo tyrimų temas pristatė stendiniuose pranešimuose. Konferencijos metu salėje veikė A. Sniadeckio autografų bei knygų, saugomų VU bibliotekoje, paroda. Plačiau apie konferenciją žr. interneto puslapį.

LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė istoriniame pranešime anglų kalba „Profesorius Andrius Sniadeckis – žymus XIX a. chemikas, gydytojas ir švietėjas“ paminėjo ir LMA Vrublevskių bibliotekos indėlį organizuojant A. Sniadeckio mokslinio paveldo sklaidą.

Konferencijoje dalyvavęs Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technologijos mokslų universiteto (BTMU) prorektorius prof. habil. dr. Adamas Gadomskis apsilankė LMA Vrublevskių bibliotekoje ir susitiko su direktoriumi dr. Sigitu Narbutu bei direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėniene aptarti galimo abiejų įstaigų bendradarbiavimo. Atsisveikindamas svečias dovanojo bibliotekai Andriaus Sniadeckio žymiosios knygos „Teorya jestestw organicznych“ („Organinių būtybių teorija“) naują leidimą.

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukos Gretos Inkrataitės ir Birutės Railienės