Varšuvoje kalbėta apie Mykolą Römerį

2018 spalio 10 d. Varšuvos universitetas, Lietuvos Respublikos ambasada ir istorinės atminties tyrimais bei sklaidos darbais užsiimanti visuomeninė organizacija „Centro Karta fondas“ surengė diskusiją, pavadintą „Vidurio ir Rytų Europos tvarka: Lenkija ir Lietuva Mykolo Römerio dienoraščiuose“. Renginio metu buvo pristatytos keturios Römerio dienoraščių knygos, kurias parengė ir išleido „Centro Karta fondas“. Prie to prisidėjo ir LMA Vrublevskių biblioteka. Mat čia saugomas gausus Römerių giminės archyvas. Jame išliko dalis Mykolo Römerio dienoraščių, rašytų nuo 1911 iki 1933 m. Tai 33 memuarų tomai, apimantys 8100 puslapių tekstą. 2014 m. liepos – lapkričio mėn. LMA Vrublevskių biblioteka pagamino skaitmeninę dienoraščio kopiją ir ją perdavė „Centro Karta fondui“, kurio darbuotojai ir talkininkai veikiai parengė dienoraščių perrašą, o vėliau – ir minėtas publikacijas.

Renginį pagerbė Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Czaputowiczius ir LR ambasadorius Šarūnas Adomavičius. Be jų, sveikinimo žodį tarė Varšuvos universiteto Rytų Europos tyrimų centro direktorius prof. Janas Malickis, „Centro Karta fondo“ pirmininkas Zbigniewas Gluza ir Humanistikos plėtros nacionalinės programos tarybos pirmininkas prof. Włodzimierzas Boleckis. Apie dienoraščių rengimo publikacijai darbus jautriai, šmaikščiai ir įdomiai papasakojo redaktorė Agnieszka Knyt ir perrašo autorius Janas Sienkiewiczius.

Didžiąją renginio dalį užėmė be galo įdomus lietuvių ir lenkų istorikų disputas apie šimtmečio senumo įvykius bei jų interpretacijas, taip pat apie Mykolo Römerio asmenybę, dienoraščių turinį, jo įžvalgas ir tų įžvalgų vertę dabarčiai. Diskusijoje dalyvavo istorikai habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, dr. Rimantas Miknys, prof. Grzegorzas Nowikas ir prof. Leszekas Zasztowtas.

Renginio metu daug gražių žodžių pasakyta dviejų dienoraščius šiandien saugančių atminties institucijų: LMA Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekos, adresu. LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius susirinkusiems papasakojo apie Römerių giminės archyvą – jo sudėtį ir istoriją.

Direkcijos informacija
Aleksandro Bagdonavičiaus nuotraukos