Bibliotekoje apsilankė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas

2018 m. spalio 8 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje apsilankė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Eugenijus Jovaiša. Aukštą svečią pasitiko direktorius dr. Sigitas Narbutas ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui Tadas Valentukevičius. Svečias domėjosi Bibliotekos veikla vykdomų statybos darbų laikotarpiu, dokumentinio paveldo saugojimo sąlygomis, patalpų būkle ir kitais kasdienę veiklą lemiančiais dalykais. Jam buvo parodytos Rankraščių skyriaus saugyklos, taip pat vertingiausi XI–XIX a. dokumentai. Bibliotekos vadovai svečią supažindino su rekonstrukcijos eiga, kartu aptarė jos finansavimo klausimus.

Direkcijos informacija
Nuotraukos Vikos Petrikaitės