Eksponatai iš LMA Vrublevskių bibliotekos papildė naujausią Lietuvos dailės muziejaus parodą

2018 m. rugsėjo  mėnesį Vilniaus paveikslų galerijoje atidarytoje parodoje „Pilies gatvė“ tarp eksponatų, paskolintų iš įvairių atminties institucijų, pristatomi ir LMA Vrublevskių bibliotekos dokumentai.

Paroda „Pilies gatvė“ pradeda Lietuvos sostinės įkūrimo 700-osioms metinėms pažymėti skirtą Lietuvos dailės muziejaus parodų ciklą „Vilniaus gatvės“. Reikšmingo Vilniaus jubiliejaus 2023 m. išvakarėse vykdomu miesto sociotopografiniu muziejiniu tyrimu siekiama atskleisti gatvių raidą, jų kultūrinį ir kalbinį heterogeniškumą, atspindėti istorinius įvykius bei kasdienybę, supažindinti su senaisiais sostinės gyventojais. Šešerius metus truksiantis parodinis projektas (kuratoriai Margarita Matulytė, Justina Augustytė ir Donatas Snarskis) vilniečius bei miesto svečius supažindins su svarbiausiomis senamiesčio gatvėmis.

Vrublevskių biblioteka tapo viena iš 7 parodos partnerių-eksponatų skolintojų, paskolinusi šia proga net 11 eksponatų. Iš jų minėtini Rankraščių skyriuje saugomi trys Alfredo Römerio darbai, vaizduojantys Römerių namą Pilies ir Literatų g. kampe, Vilniaus kapitulos namo Pilies g. 3 vaizdas iš kiemo pusės ir langų studija. Ypatingą vietą parodoje užima senieji Vilniaus miesto planai, saugomi Retų spaudinių skyriuje.

Pagrindiniai parodos partneriai-eksponatų skolintojai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Zoologijos muziejus, Vilniaus universiteto muziejus.

 Paroda veiks iki 2018 m. lapkričio 20 dienos.

Informaciją parengė Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė