Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės

2018 m. spalio 17 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko teol. dr. Romos Zajančkauskienės, Birštono sakralinio muziejaus vedėjos, vieša paskaita, skirta palaimintųjų Jurgio Matulaičio (1871–1927) ir Teofilio Matulionio (1873–1962) dvasinio gyvenimo raiškai pažinti.

Kaip pastebi lektorė, pavardžių panašumas skatina pažvelgti į dvasininkų gyvenimus, kad ne vien mokėtume atskirti šias asmenybes, bet ir pasisemtume jų vidinio gyvenimo intensyvumo. Paskaitoje buvo žvelgiama į palaimintųjų Jurgio ir Teofiliaus dvasingumo raiškas. Ieškojome rakto asmenybėms, liudijusioms ir gynusioms tikėjimą, kūrusioms nepriklausomą Lietuvą, telkusioms tautą darniam gyvenimui, pažinti. Klausėme, kur palaimintieji sutiko gyvąjį Dievą ir kas teikė jiems gyvenimo prasmę. Ieškojome jų draugų, aiškinomės, kaip jie mokėjo išreikšti save laiškuose, kas ramino ir guodė kalinimo ar fizinių kentėjimų metu. Jų širdyse viešpatavo Dievo taika, kai į viską žiūrima labai ramiai su juntamu tikėjimo kvėpavimu, meilės dvasia. Susitikimas su arkivyskupais to laiko žmonėms buvo viena gražiausių gyvenimo akimirkų. Ar taip galėsime pasakyti ir mes, trumpame pasimatyme pažvelgę į palaimintuosius Matulaitį ir Matulionį?

Šiais metais Katalikų bažnyčia Lietuvoje mini net kelias Vilniaus arkivyskupijos sukaktis. Neseniai buvo paminėtas Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis 300 metų jubiliejus. Gruodį sukaks 100 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus vyskupo sostą. O ir pačiai vyskupijai šiemet sukanka 630 metų. Rugsėjo 28 – spalio 26 d. LMA Vrublevskių bibliotekos vestibiulyje veikia paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“, skirta 630 metų sukakčiai paminėti. 

Informaciją rengė LMAVB Komunikacijos skyrius, tel. 212 68 90.
Valentinos Kulikauskienės nuotraukos>>>
Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė