Dovanos Bibliotekai

LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų profesinės kelionės po Vakarų Europos knygos muziejus metu įvyko keli susitikimai su ypatingais žmonėmis. Belgijoje, Šv. Kryžiaus Atradimo benediktinų vienuolyne, susitikome su tėvu Antuanu (P. Antoine Lambrechts). Jis Lietuvai padovanojo rankraštinę knygą iš savo asmeninės kolekcijos. Tai XIX a. sentikių filiponų (sentikių bepopių, Vygo vienuolio Filipo pasekėjų, pagal savo ideologiją artimų sentikiams fedosėjininkams), bažnytinių susirinkimų nutarimų bei poleminių raštų ir laiškų rinkinys. Rankraštinį kodeksą sudaro mažiausiai 34 kūriniai, keletas iš jų, preliminariais duomenimis, kol kas akademiniam pasauliui nėra žinomi. Tai – daugybę istorijų aprėpiantis raštijos paminklas, kilęs iš kraštų, kuriuose gyveno ir veikė sentikiai (vienas iš tokių kraštų – Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, svetingai glaudusi sentikius nuo XVII a.).

Ekskursijos po vienuolyną metu svečiai iš Lietuvos apžiūrėjo puikiai tvarkomą vienuolyno biblioteką, jos skaityklas ir saugyklas. Tėvas Antuanas papasakojo vienuolyno istoriją, aprodė čia veikiančias dvi šventoves – stačiatikišką ir katalikišką.  Šis vienuolynas įdomus tuo, kad po vienu stogu čia vyksta ir katalikų, ir Vakarų ortodoksų pamaldos. Vienuolyne gyvena 28 vienuoliai, kilę iš įvairių pasaulio šalių. Broliai ypač svetingi tiems, kurie randa laiko patalkinti įvairiose jų veiklose: pavyzdžiui, padirbėti vienuolyno bibliotekoje, sode, darže ir pan.

Kitas susitikimas įvyko Varšuvoje. Sulaukę malonaus pakvietimo, apsilankėme dviejų žinomų Abiejų Tautų Respublikos istoriją tiriančių mokslininkų namuose. Tie ypatingi žmonės – tai dr. Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto darbuotoja, ir jos vyras, Europos koledžo (College of Europe) profesorius Richardas Butterwick-Pawlikowski. Jie yra LMA Vrublevskių bibliotekos skaitytojai,per metus bent kartą čia renkantys medžiagą savo moksliniams darbams. W. Pawlikowska-Butterwick ne pirmą kartą Bibliotekai dovanoja įvairių Lenkijos mokslo institutų išleistus leidinius. Parvežėme jų dovanotas 68 Lenkijoje išleistas lituanistines knygas. Tai – monografijos, periodiniai, informaciniai leidiniai ir šaltinių publikacijos.

Informaciją parengė Inga Berulienė
Nuotraukos Aleksandro Bagdonavičiaus>>>