Azerbaidžano Respublikos ambasados Lietuvoje laikinojo reikalų patikėtinio Atešo Kirkyjevo vizitas

2018 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje lankėsi Azerbaidžano Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Atešas Kirkyjevas (Atesh Girkhiyev) su sūnumi Aladinu. Garbų svečią priėmė Vrublevskių bibliotekos mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė. Ji papasakojo bibliotekos istoriją, prisiminė ilgametę bendradarbiavimo su Azerbaidžano mokslų akademijos biblioteka patirtį, išreiškė viltį dėl galimų naujų kontaktų su šios Užkaukazės respublikos kultūros įstaigomis užmezgimo. Svečiai apžiūrėjo parodą „Lietuvos ir Pietų Kaukazo valstybių santykiai 1918–1922 m.“, kuri veikė Tado Vrublevskio skaitykloje nuo gegužės 16 d. iki rugsėjo 5 d.

1918 m. Pietų Kaukaze buvo paskelbtos trys nepriklausomos valstybės: gegužės 26 d. – Gruzija, gegužės 28 d. – Azerbaidžanas ir Armėnija. Tačiau 1920 m. bolševikai Baku įvykdė perversmą. Azerbaidžanas paskelbtas sovietine respublika. Netrukus dėl panašių priežasčių liovėsi egzistavusi ir nepriklausoma Armėnija. Gruzijoje sovietų valdžia įvesta 1921 m. Nors Pietų Kaukazo nepriklausomos respublikos funkcionavo trumpai, jos spėjo užmegzti tarpvalstybinius ryšius su Lietuva. 1918 m. liepos 23 d. Lietuvos Valstybės Taryba Tifliso (dab. Tbilisis) gimnazijos mokytoją Praną Dailidę paskyrė Lietuvos atstovu Pietų Kaukazo valstybėse. 1918–1921 m. Tiflise veikė jo vadovaujama atstovybė. 1919 m. kovo 27 d. Azerbaidžano sostinėje Baku buvo įsteigtas Lietuvos konsulatas. Konsulu paskirtas Baku realinės mokyklos mokytojas Vincas Mickevičius (rašytojas Krėvė). Šią dieną galima laikyti Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvalstybinių santykių pradžia. Nuo 1920 m. gegužės iki 1921 m. birželio Lietuvos konsulatas Baku išdavė 687 Lietuvos pasus ir lietuviškus kilmės dokumentus, su kuriais jų gavėjai galėjo grįžti į Lietuvą. Deja, 1922 m. kovo 12 d. Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija buvo sujungtos į Užkaukazės Sovietų Federacinę Socialistinę Respubliką. Lietuvos konsulatas Baku gavo nurodymą baigti savo veiklą.

Šios parodos rengėjai ir tekstų autoriai Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė svečiams išsamiai pristatė keletą unikalių Lietuvos ir Pietų Kaukazo valstybių bendradarbiavimą, lietuvių veiklą Užkaukazėje atskleidžiančių dokumentų. Po to svečiai pamatė dar daugiau bibliotekoje saugomų oriento dokumentų, kurie siejami su Azerbaidžanu.   

Azerbaidžano Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Atešas Kirkyjevas nuoširdžiai padėkojo už šiltą priėmimą, kalbėjo apie bendradarbiavimo perspektyvas, dovanojo bibliotekai ypač aukštos poligrafinės kokybės leidinį apie Azerbaidžano žmonių rankomis austus kilimus azerų kalba bei keletą leidinių anglų kalba, kuriuose atskleistos skirtinguose Azerbaidžano regionuose austų kilimų ypatybės. Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas taip pat įteikė bibliotekai penkis savo straipsnius apie tarpvalstybinius Azerbaidžano ir Lietuvos santykius azerų kalba, Vinco Krėvės-Mickevičiaus bei Sigito Gedos kūrinių vertimus į azerų kalbą.

Parengė Rasa Sperskienė

Egidijaus Gotalskio ir Valentinos Kulikauskienės nuotraukos>>>