Stažuotoja iš Rumunijos mokslų akademijos bibliotekos

2018 m. birželio 18–22 d. mūsų bibliotekoje stažavo dr. Nadia Petrė (Petre), Nacionalinės bibliografijos skyriaus vyresnioji bibliografė iš Rumunijos mokslų akademijos bibliotekos. Viešnia apsilankė Mokslinės informacijos skyriuje, susipažino su Lietuvos periodinės spaudos retrospektyviosios bibliografijos darbo baru, domėjosi lietuviškų knygų retrospektyviąja bibliografija. Plačiau apie bibliotekos istoriją ir skyrių darbą viešniai papasakojo dr. Rima Cicėnienė, Donatas Ustinavičius, Aida Grybienė, Agnė Zemkajutė ir dr. Birutė Railienė. Vieną vizito dieną p. N. Petrė paskyrė susipažinti su Vilniaus universiteto bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų veikla.

Parengė dr. Birutė Railienė