„Literatūriniame trečiadienyje“ – apie VU profesorių Andrių Sniadeckį

2018 m. birželio 13 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje vyko „Literatūrinių trečiadienių“ renginys „VU profesorius Andrius Sniadeckis – chemikas gydytojas, visuomenės veikėjas“, skirtas garsaus Vilniaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadeckio 250-osioms gimimo bei 180-osioms mirties metinėms paminėti. Pranešimus skaitė dr. Irena Fedorovič (Vilniaus universitetas), dr. Birutė Railienė (Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka) ir Rimantas Šalna (Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus muziejaus direktorius). Renginio vedėja – Leokadija Aškelovič (Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus muziejus).

Pagrindinis renginio akcentas – skaitytas mažai žinomas Adomo Mickevičiaus eilėraštis-tostas Keturi tūlo chemiko tostai spindulingųjų elementų garbei (Cztery toasty pewnego chemika na cześć istot przomienistych), įkvėptas Andriaus Sniadeckio chemijos paskaitų Vilniaus universitete.

 

Adomas Mickevičius
Keturi tūlo chemiko tostai spindulingųjų elementų garbei

Ko gi laukt reikėtų
Žmonėms į šį pasaulį išmestų,
Be šviesos, šilumos, magnetų
Ir elektros spindulių?

Kas nutiktų? Spėti nesunku:
Tamsu, šalta, chaosas – baisu.
Tad gyvuok šeimynėle saulės vaikų,
Valio šviesai spindulių!

Bet kam kibirkštėlės šviesa,
Kai viskas aplinkui stingsta?
Šalta šviesa ir širdis šalta.
Tad šilumai valio, te ji nedingsta!

Sužavėtas šviesos aistrų
Dažnai blaško vėtrų valia,
Kad sujungtų juos kartu
Kaip magnetu. Tegyvuoja magneto galia!

Kai sulinksiu į riestainį
Nuo magnetų suglaustų,
Tai iš Leideno stiklainio
Pokštelėsiu: elektra – šaunu!

 

Iš: Railienė, Birutė. Andrius Sniadeckis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 150–151. Iš lenkų kalbos išvertė Romanas Paulavičius.
Parengė dr. Birutė Railienė