Atsisveikinimas su Bibliotekos geradariu kunigaikščiu Mykolu Giedraičiu

2018 m. birželio 2 d. Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, giminės kriptoje, po Šv. Mišių amžino poilsio atgulė urna su LMA Vrublevskių bibliotekos geradario, kunigaikščio Mykolo Giedraičio pelenais. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius, Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas ir dar vienas kunigas. Į amžinojo poilsio vietą Mykolą Giedraitį atlydėjo Velionio šeima, artimieji ir bičiuliai iš viso pasaulio: našlė p. Rosemary Giedroyć, dukros Marie Rose bei Melanie ir sūnus Michalas Dowmontas su vaikais, šeimos draugai: Jerzio Giedroyco duktė Louise Von Pfefer su jo anūku Christianu Von Pfeferiu, filmų kūrėja Dr. Ruth Mclennan, fotografas Johnas Kunstadteris, kiti garbingi asmenys. Jaudino ir pačios iškilmės, ir gausios Velionio šeimos buvimas, ir Molėtų krašto žmonės, tobulai pasiruošę iškilmėms ir puikiai priėmę gausiai susirinkusius jų dalyvius. Kunigaikščio pelenai nuo šiol ilsėsis šalia kitų Giedraičių vienoje iš šios giminės amžinojo poilsio vietų. Kartu su Chodkevičiais Kretingoje, su Radvilomis Kėdainiuose ir Dubingiuose, Giedraičiai Varniuose ir Videniškiuose iš anapus saugos Tėvynę Lietuvą, dangiškosioms jų gretoms padidėjus dar vienu aukštos giminės palikuonimi.

Direkcijos informacija
Daivos Narbutienės nuotraukos >>>