Vizitas į Latvijos universiteto Akademinę biblioteką

2018 m. gegužės 29 d. grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų apsilankė Latvijos universiteto Akademinėje bibliotekoje, kur perdavė Latvijos skaitytojams 83 lietuvių mokslo leidinius. Ta proga direktorius dr. Sigitas Narbutas latvių kolegoms pristatė LMA Vrublevskių biblioteką ir jos dovaną. Baigiantis susitikimui abiejų atminties institucijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Svečius iš Lietuvos maloniai priėmė Latvijos universiteto Akademinės bibliotekos direktorė Venta Kuocerė ir skaitmeninimo projektų vadovas Valdis Mazulis. Jie supažindino kolegas su turtinga ir sena bibliotekos istorija (įkurta 1525 m.), pastarųjų metų veikla, savo pasiekimais ir rūpesčiais. Latvių ir lietuvių bibliotekininkai aptarė tolesnes bendradarbiavimo perspektyvas. Lietuviškos knygos Rygą pasiekė talkinant Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir ambasadai Vilniuje. Už tai jų darbuotojams širdingai dėkojame.

 

 

Direkcijos informacija

Daivos Narbutienės nuotraukos >>>