Paroda, skirta Mykolui Giedraičiui atminti

2018 m. birželio 2 d. – liepos 5 d. Videniškių vienuolyno muziejuje veiks LMA Vrublevskių bibliotekos parengta ekspozicija „In memoriam Mykolas Giedraitis: iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų“, skirta kunigaikščiui Mykolui Giedraičiui pagerbti.

M. Giedraitis gimė Lobzove prie Dziarečyno 1929 m., mirė Oksforde 2017 m. gruodžio 29 d. Jis nemažai prisidėjo prie giminės įamžinimo Lietuvoje. M. Giedraitis finansavo archeologinius tyrimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, taip pat vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rozmari (Rosemary) ir Mykolas Giedraičiai Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo. LMA Vrublevskių bibliotekai jis perdavė asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą.

Parodą puošia LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas latvių dailininkės Jolantos Danenbergs nutapytas M. Giedraičio portretas (2002), M. Giedraičio herbo ir Anglijos, Velso bei Šiaurės Airijos Herbų kolegijos oficialaus rašto, patvirtinančio M. Giedraičio kilmę ir herbą, spalvotos kopijos, M. Giedraičio sudarytas Giedraičių giminės genealoginis medis. Taip pat eksponuojama  dalis dokumentų, liudijančių jo gyvenimo kelią bei giminės istoriją.

Vienas iš įdomiausių eksponatų – M. Giedraičio LMA Vrublevskių bibliotekai padovanotas jo dėdei Henrikui Šostakovskiui (Henryk Szostakowski, 1890–1955) priklausęs kariškas puodelis, dekoruotas šeimos draugo Stanislovo Romerio (Stanisław Romer) išraižytais piešiniais. Puodelis buvo išraižytas, kai S. Romeris su H. Šostakovskiu 1940 m. rusų kariuomenės buvo įkalinti netoli Katynės, viename iš buvusių vienuolynų. Piešiniai atspindi išlikusių vienuolyno dekoratyvinių elementų motyvus. Apie H. Šostakovskį ir S. Romerį daugiau rašoma M. Giedraičio prisiminimuose. Tarp eksponatų – M. Giedraičio prisiminimų knygos Crater‘s edge (London, 2010) leidimai įvairiomis kalbomis, įskaitant LMA Vrublevskių bibliotekos išleistą vertimą į lietuvių kalbą, pavadintą Ant kraterio krašto (2013). Knygoje pasakojama apie jų šeimos deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę. Iš M. Giedraičio asmeninės kolekcijos leidinių eksponuojama knyga su autoriaus, žymaus istoriko ir gero M. Giedraičio bičiulio Normano Davieso autografu, įspūdingi heraldikos leidiniai ir puošnus Jokūbo Voraginiečio „Aukso legendos“ leidimas lenkų kalba.

Dalis parodos leidinių skirti Paryžiaus žurnalo „Kultura“ redaktoriui Jurgiui Vladislovui Giedraičiui (Jerzy Giedroyć, 1906–2000). J. Giedraitis buvo vienas žinomiausių Giedraičių giminės atstovų ir palaikė itin draugiškus santykius su Mykolu Giedraičiu. Parodoje taip pat eksponuojami ir Giedraičių šeimos narių parašyti kūriniai įvairiomis temomis, taip pat žymių Lietuvos istorikų straipsniai, liudijantys 2009 m. LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusios Giedraičių dovanotų knygų parodos pristatymą spaudoje. Parodos autorės: Daiva Liudavičienė, Ana Venclovienė, Rūta Kazlauskienė.

Birželio 2 d. Videniškių Šv. Lauryno bažnyčios kriptoje bus iškilmingai padėta urna su M. Giedraičio palaikais.

 

Informaciją parengė Komplektavimo skyrius