Bibliotekos unikumas tarptautinėje parodoje

2018 m. gegužės 17 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma tarptautinė paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Lietuvos globėjo šv. Kazimiero gimimo 560-osioms metinėms ir popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Parodos branduolį sudaro svarbūs sakralaus meno kūriniai ir dokumentai, skirti šventojo kanonizacijos iškilmėms ir susiję su jo kulto istorija.

LMA Vrublevskių biblioteka šiai parodai paskolino vieną svarbiausių dokumentų, liudijančių apie šventojo Kazimiero kanonizaciją ir gerbimą – popiežiaus Klemenso VIII brevę „Quae ad sanctorum“, surašytą Romoje 1602 m. lapkričio 7 d. (LMAVB RS, F6-267). Šiuo dokumentu buvo baigtas 1517 m. prasidėjęs karalaičio Kazimiero Jogailaičio (1458–1484) kanonizacijos procesas. Breve oficialiai patvirtintas karalaičio Kazimiero, kaip šventojo, garbinimas Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nustatant liturginius skaitinius šventojo Kazimiero dienai. 1603 m. gegužės mėnesį brevę į Vilnių iš Romos atvežė Vilniaus kanauninkas Grigalius Svencickis. Savo reikšme brevė prilygsta karalaičio Kazimiero kanonizacijos aktui: tai pirmasis oficialus popiežiaus ir Romos Kurijos raštas, kalbantis apie karalaitį Kazimierą kaip apie šventąjį. Jis pradėjo šv. Kazimiero kulto plitimą ne tik Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir visoje Europoje.

2015 m. gegužės 21 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje saugoma popiežiaus Klemenso VIII brevė „Quae ad sanctorum“ buvo pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Registracijos Nr. 59.

Paroda Bažnytinio paveldo muziejuje veiks iki 2018 m. spalio 15 d. 

Informaciją parengė Erika Kuliešienė,
LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja