Iškilaus vyro pagerbimas Videniškiuose

2018 m. gegužės 11 d. Videniškiuose buvo pagerbtas kunigaikščio Mykolo Giedraičio atminimas – gražiai pasitikta ir šventose Mišiose pagerbta urna su šio iškilaus vyro palaikais. M. Giedraitis gimė Lobzove prie Derečino 1929 m., mirė Oksforde 2017 m. gruodžio 29 d. Jis nemažai prisidėjo prie giminės įamžinimo Lietuvoje. M. Giedraitis finansavo archeologinius tyrimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, taip pat vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rosemary ir Mykolas Giedraičiai Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo. LMA Vrublevskių bibliotekai jis perdavė asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą.

Šventas Mišias aukojo Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas. Be Videniškių bendruomenės, Molėtų vicemero Mindaugo Kildišiaus ir Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės, jose dalyvavo grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų. Birželio 2 d. urna su kunigaikščio Mykolo Giedraičio palaikais bus iškilmingai palaidota giminės kriptoje, baigiamoje įrengti Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje.

 

Direkcijos informacija

Viktorijos Kazlienės ir Daivos Narbutienės nuotraukos >>>