Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas Lenkijoje

2018 m. balandžio 18 d. Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technologijos mokslų universiteto (BTMU) iškilmingame senato posėdyje, skirtame paminėti 250-ąsias Andriaus Sniadeckio gimimo metines, Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvavo ir LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė.

Renginio dalyvius pasveikino BTMU rektorius prof. habil. dr. Tomašas Topolinskis, Užsienio reikalų prorektorius bei renginio organizacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Adamas Gadomskis, Cheminės technologijos ir inžinerijos fakulteto dekanė prof. Jolanta Tomaševska, svečiai, rėmėjai. Lietuvos delegacijos vardu kalbėjo VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius prof. Aivaras Kareiva. Posėdžio pabaigoje buvo rodomos ištraukos iš režisierės Emilijos Sadovskos sukurto dokumentinio filmo Jędrzej Sniadecki 250. Pasibaigus iškilmingam senato posėdžiui, BTMU bibliotekoje buvo atidaryta Andriui Sniadeckiui skirta paroda. Jos rengėja Jadvyga Grabarska papasakojo apie Lenkijos bibliotekose saugomą A. Sniadeckio kūrybos palikimą. Parodoje buvo pristatyti šaltiniai, atspindintys profesoriaus mokslinę bei publicistinę kūrybą.

Iškilmių pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į miesto rotušėje vykusią Bydgoščiaus mokslo draugijos (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe) 134 sesiją, kurioje dr. Birutė Railienė angliškai perskaitė referatą Gyvenimo ir mokslo chemija: Andrius Sniadeckis Vilniaus universitete. Prelegentė pristatė svarbiausius A. Sniadeckio (1768–1838) biografijos faktus, jo akademinę, mokslinę bei šviečiamąją veiklą, žymiausius darbus: Organinių būtybių teorija (Teorja jestestw organicznych), Chemijos pradmenys (Początki chemii), Pastabos apie fizinį vaikų auklėjimą (Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci), pagrindinius straipsnius, taip pat – satyrinius rašinius laikraštyje Grindinio žinios (Wiadomości Brukowe). Profesorius visus savo mokslo ir publicistikos darbus parašė ir paskelbė gyvendamas Vilniuje arba savo sodyboje Rovnopolyje (Ašmenos r., Baltarusijoje). Į Vilniaus universitetą atvyko būdamas 29 metų (1797) ir jame dirbo iki pat mirties. A. Sniadeckio kūrybos paveldas atspindimas jam skirtoje internetinėje svetainėje (rėmėjai Rūta ir Rimvydas Baranauskai), o jo garsiausias veikalas Organinių būtybių teorija verčiamas į anglų kalbą (rėmėjas Thermo Fisher Scientific). Šios knygos vertimą į lietuvių kalbą organizuoja Vilniaus universitetas. Klausytojai ypač susidomėjo A. Sniadeckio atminimo ženklais Vilniaus universitete, Vilniaus senamiestyje, Jašiūnų dvaro sodybos muziejuje.

Viešnagės metu susipažinome su BTMU bei Bydgoščiaus mokslo draugijos istorija, veiklos gairėmis. Laisvalaikiu organizatoriai pakvietė į ekskursiją po senamiestį. Nusifotografavome prie Jono ir Andriaus Sniadeckių bareljefų.

B. Railienės dalyvavimą renginyje parėmė BTMU bei LMAVB. 

 

Parengė dr. Birutė Railienė