Kaip 1928 m. švęstas Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmetis

2018 m. balandžio 18 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje minint Tarptautinę paminklų dieną, dvi lektorės – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Skaidrė Urbonienė ir dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė – skaitė viešą paskaitą „Kaip 1928 m. švęstas Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmetis“.

Minint mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį prasminga apžvelgti, kokią patirtį švęsti savo valstybingumą turime, ir atsigręžti į pirmąją ryškesnę Lietuvos Respublikos sukaktį – nepriklausomybės 10-metį. Paskaitoje aptarta tuometinės vyriausybės veikla ruošiant iškilmes ir nušviečiamas tam tikslui sudaryto komiteto (Vyriausiojo komiteto Lietuvos Nepriklausomybės atgijimo 10-ies metų sukaktuvių iškilmėms ruošti) indėlis skatinant ir formuojant kolektyvinę atmintį, kuriant valstybei svarbių datų minėjimo modelį, sprendžiant proginių paminklų problemas.

Didelį darbą komitete nudirbo žymūs kultūros ir valstybės veikėjai generolas Vladas Nagevičius, rašytojas bei diplomatas Jurgis Savickis ir dailininkas Adomas Varnas. Jų iniciatyva buvo sukurti proginio paminklo etalonai – puošnūs mediniai kryždirbystės paminklai. Brėžinius kūrė dail. A. Varnas su savo mokiniais iš Kauno meno mokyklos. Vyriausiajam komitetui brėžinius išplatinus, daug kur Lietuvoje pagal juos buvo pastatyti mediniai paminklai, tapę nacionalinio tapatumo ženklu. Paskaita gausiai iliustruota vaizdine medžiaga.

LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius

Vikos Petrikaitės nuotraukos >>>

Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė