Konferencija „Scientia et historia – 2018“

2018 m. kovo 29–30 d. Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institute (LKTI) vyko jau trečią dešimtmetį organizuojama Lietuvos mokslo istorijai ir filosofijai skirta konferencija „Scientia et historia“. Šiemt ji skirta paminėti 250-osioms Andriaus Snadeckio (1768–1838) gimimo metinėms. Konferenciją rengė Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmai.

Pranešimai buvo suskirstyti į Istorinių tyrimų, Lietuvos mokslo bei medicinos istorijos, taip pat Filosofijos bei sociologijos sekcijas. Įvairiomis temomis perskaityta beveik keturios dešimtys pranešimų.

Dr. Birutė Railienė ne tik prisidėjo organizuodama konferenciją, bet ir parengė du pranešimus: „Pasitinkame 250-ąsias Andriaus Snadeckio gimimo metines“ bei „Vilniaus universiteto Terapijos klinikos kūrimo klausimu: istorinė aplinka ir Andriaus Sniadeckio memorandumas“ (kartu su Sauliumi Špokevičiumi bei Marina Ivinskaja). Kita LMAVB darbuotoja – E. Paškevičiūtė-Kundrotienė, tęsdama moterų moksle tyrimus, perskaitė pranešimą „Lietuvos moterų, baigusių aukštąjį mokslą, sąjunga (1928–1940)“.

Kaip ir kasmet, visus džiugino LMAVB darbuotojos Birutės Valeckienės surengta paroda „LMAVB fondo naujienos mokslo istorijos tematika“ LKTI bibliotekoje, kur eksponuoti naujausi ir mokslo istorikams svarbūs leidiniai.

Parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vyresnioji bibliografė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė

Konferencijos programa

Gedimino Zemlicko nuotraukos