Mokslinė konferencija Panevėžyje

2018 m. kovo 22 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko XIX mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida”, surengta kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu. Konferencijoje dalyvavo LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Mokslinės informacijos skyriaus vedėja dr. Giedrė Miknienė ir Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė.

Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius dr. Renaldas Gudauskas, Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Dokumentinių medijų antropologijos katedros vedėjas, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prof. dr. Arvydas Pacevičius.

Konferencijoje pranešimus perskaitė 17 mokslininkų ir paveldo tyrėjų iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių universitetų, Lietuvos istorijos instituto, bibliotekų, muziejų, draugijų ir kitų institucijų. Pranešėjai nagrinėjo lietuvių tautos ir visuomenės genealoginį tapatumą, lokalinę ir valstybinę savimonę, pristatė Karpių giminės, bajorų Mongirdų, Lietuvos partizanų genealogijos tyrimus, svarbių genealogijos šaltinių – valstybės teismų pareigūnų antspaudų, Žemaitijos bajorų herbų, Kauno gyventojų vidaus pasų kortelių, egodokumentinio pobūdžio genealogijos šaltinio – Gabrielės Giunterytės-Puzinienės dienoraščio – tyrimų rezultatus, atskleidė naujų biografijos faktų apie knygotyrininką Nojų Feigelmaną, rašytoją Antaną Vienuolį-Žukauską, režisierių Juozą Miltinį, dailininką Adomą Varną, aptarė kitus lokalinės istorijos ir genealogijos klausimus. LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja dr. Giedrė Miknienė skaitė pranešimą „Jono Basanavičiaus biobibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis“, kuriame kalbėjo apie personalinės biografijos, arba biobibliografijos, svarbą biografistikos tyrimams, iliustruodama ją Bibliotekoje rengiamos J. Basanavičiaus bibliografijos pavyzdžiu.

Konferencijos pabaigoje vykusioje diskusijoje buvo apibendrinti konferencijos rezultatai, pasidžiaugta įdomiais ir informatyviais pranešimais, gausiu pranešėjų ir dalyvių skaičiumi, siūlytos temos kitais metais vyksiančiai 20-ajai konferencijai.

Konferencijos programa

Parengė dr. Giedrė Miknienė
Fotografai Valdas Somovas, Arnualdas Dalinda