Bibliotekoje lankėsi kunigaikščio Mykolo Giedraičio vaikaitis

2018 m. kovo 16 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje apsilankė kunigaikščio Mykolo Giedraičio (1929–2017 12 29) vaikaitis Fransis Parhamas (Francis Parham) su žmona Liusi (Lucy). Į Lietuvą jie atvyko pirmą kartą. Jiems buvo labai įdomu savo akimis pamatyti Biblioteką, su kuria jau nuo 2009 m. bendradarbiavo Fransio senelis Mykolas Giedraitis: buvo įsteigtas Mykolo Giedraičio asmens fondas (F 390), perduota jo asmeninė knygų kolekcija. Dauguma kolekcijos knygų – su žymių istorijos asmenų autografais ir dovanojimo įrašais.

Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė pakvietė svečius į Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirųjų fondų skaityklą, kurią puošia kunigaikščio M. Giedraičio portretas (dail. Jolanta Danenbergs, 2002, drobė, aliejus.). Bibliografijos leidinių skaitykloje svečiai buvo supažindinti su M. Giedraičio fondo dokumentais: susirašinėjimu su Jurgiu Giedraičiu (Jerzy Giedroyć), Giedraičių giminės genealoginiais tyrinėjimais ir patvirtinančių dokumentų kopijomis iš įvairių archyvų, mokslinės veiklos dokumentais ir korespondencija. Ypač jiems patiko keletas originalių Lietuvos žemėlapių bei metalinis M. Giedraičio dėdės Henriko Šostakovskio (Henryk Szostakowski) puodelis iš karo laikų, kurį išraižė šeimos draugas Stanislavas Romeris (Stanislaw Romer).

LMA Vrublevskių bibliotekos geradaris Mykolas Giedraitis, LDK senos kunigaikščių giminės palikuonis, gimė 1929 m. Lobzove prie Derečino (dabartinėje Baltarusijoje), Lenkijos senatoriaus Tado Giedraičio (Tadeusz Giedroyć) ir Anos Šostakovskos (Anna Szostakowska) šeimoje. 1939 m. Raudonajai Armijai užėmus rytines tuometinės Lenkijos sritis, Sovietų Sąjungos saugumas suėmė T. Giedraitį ir jį 1941 m. Červenėje sušaudė. 1940 m. Ana Giedraitienė su dukterimis ir sūnumi buvo deportuota į Sibirą, o 1942 m. iš ten su gen. V. Anderso armija evakavosi į Iraną. 1946 m. šeima emigravo į Didžiąją Britaniją. M. Giedraitis Londono universitete studijavo aeronautiką ir taikomąją matematiką, įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą. Londone jis vedė Rozmari Kampston (Rosemary Cumpston), su kuria išaugino sūnų ir tris dukras. M. Giedraitis nuo jaunystės domėjosi istorijos mokslu ir ypač savo giminės genealogija. 1979 m. jis su šeima persikėlė į Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo koledžo nariu ir kaip nepriklausomas mokslininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, atsidėjo istorijos studijoms. Jo mokslinių straipsnių paskelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslinėje spaudoje. M. Giedraitis nemažai prisidėjo prie savo giminės palikimo įamžinimo Lietuvoje. Jis finansavo archeologijos tyrimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, taip pat vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rozmari ir Mykolas Giedraičiai svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo. Be kitų dalykų, M. Giedraitis yra paskelbęs prisiminimų knygą Craters Edge (London, 2010). Joje pasakojama apie jų šeimos deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę. Knyga išversta į kelias kalbas. 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleido jos vertimą į lietuvių kalbą, pavadintą Ant kraterio krašto. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos bendruomenė liūdėjo, kai 2017 m. gruodžio 29 d. Oksforde (Didžioji Britanija) jis mirė. Jo šviesus atminimas neišdils iš mūsų atminties.

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė