Gamtos tyrimų centre veikia paroda apie žmones, kurie kūrė Lietuvą

2018 m. vasario 16 – balandžio 13 d. Gamtos tyrimų centre (Akademijos g. 2) veikia paroda „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai“, skirta Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms  metinėms. Parodos tikslas – prisiminti šimtmečio senumo įvykius, priminti ir pagerbti žmones, kurie prieš šimtą metų priėmė svarbų Lietuvai sprendimą.

Pirmieji lietuvių pareiškimai apie siekį patiems kurti Lietuvos istoriją buvo išsakyti lietuvių suvažiavime, netrukus pavadintu Didžiuoju Vilniaus Seimu, kuris vyko 1905 m. gruodžio 4–5 dienomis Vilniaus miesto salėje (dabar Nacionalinė filharmonija). Į suvažiavimą susirinkę apie 2000 atstovų iš įvairių gyventojų sluoksnių pirmą kartą pareikalavo autonomijos Lietuvai su Seimu Vilniuje. Reikšmingą vaidmenį, siekiant Lietuvos nepriklausomybės, ir formuojant pilietinę visuomenę, suvaidino ir Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti, veikusi 1914–1918 m. Tačiau svarbiausias įvykis, lėmęs Lietuvos valstybės atkūrimą, buvo 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis Vilniuje vykusi Lietuvių konferencija. Šioje konferencijoje išrinkta dvidešimties narių Lietuvos Taryba buvo įpareigota siekti nepriklausomos ir demokratiškai sutvarkytos valstybės sukūrimo.

Parodoje eksponuojami dokumentai, kurie supažindina su svarbiausiais įvykiais, lėmusiais Vasario 16-osios akto atsiradimą. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų biografijoms. Tai iškilios asmenybės, kurios kartu su visa tauta kūrė Lietuvos valstybės pamatus.

Parodoje pristatomi namo Didžiojoje g. 30 (dabar Signatarų namai, Pilies g. 26) vaizdai, kuriuose 1918 m. vasario 16 d. 11 val. buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas taip pat laikraščio „Lietuvos aidas“, kuriame 1918 m. vasario 19 d. aktas buvo paskelbtas, faksimilė.

Parodos stendus paįvairina Birutės Railienės ir Dariaus Railos ženklelių kolekcija su Lietuvos simbolika, bei žymaus XX a. pirmos pusės Vilniaus vaizdų fotografo Jano Bułhako (1876–1950) nuotraukos iš fotoalbumo Vilnius. Kn. 1, kurį 2012 m. išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. Šie ir kiti parodoje eksponuojami dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose.

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Skyriaus mokslo institutuose vyriausioji bibliografė Sigita Dagienė