Sveikinimas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

Jonas Basanavičius dienoraštyje prie 1918 m. vasario 16 d. įrašė: „½ 1 priešpiet man pirmininkaujant, visų 20 Tarybos narių nutarimu nuspręsta paskelbti Lietuvos nepriklausomybę Vokietijai, Rusijai ir k. valstybėms.“ Vienas sakinys, o kiek daug po juo slypi! Tai ir Didysis Vilniaus seimas bei Lietuvių mokslo draugija, ir Komisija vadovėliams leisti bei Vytauto Didžiojo gimnazija, ir Vilniaus konferencija bei pati Lietuvos taryba. Vienas sakinys, o kiek išmintingo santūrumo jame glūdi! Čia nevardijami Tarybos nariai, nekeliami asmeniniai kiekvieno iš jų nuopelnai, o pasakoma svarbiausia: „visų 20 Tarybos narių nutarimu nuspręsta paskelbti Lietuvos nepriklausomybę Vokietijai, Rusijai ir k. valstybėms.“ Tautinė savigarba, ypatinga įžvalga, didelė gyvenimo patirtis ir aukšta kultūra, išugdytos ir išpuoselėtos nuolatiniu mokymųsi ir atkakliu darbu, leido išsyk po epochinio įvykio nusakyti įvykio esmę. J. Basanavičiaus ir kitų 19 signatarų paskelbtas nutarimas dėl Nepriklausomos valstybės atkūrimo šiandien mums su Jumis leidžia džiugiai minėti pirmąjį modernios Lietuvos 100-metį. Šios šventės proga sveikindamas visą didelę LMA Vrublevskių bibliotekos bendruomenę visiems linkiu ugdyti ir puoselėti tas pačias dorybes: tautinę savigarbą, ypatingą įžvalgą, didelę gyvenimo patirtį ir aukštą kultūrą. Tegul LMA Vrublevskių biblioteka būna tam tinkama vieta visą ateinantį 100-metį!

 

Direktorius dr. Sigitas Narbutas

Iliustracijai panaudota atvarta iš J. Basanavičiaus dienoraščio, saugomo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute