Susitikimas su Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininke Jolita Steponaitiene

2018 m. vasario 1 d. LMA Vrublevskių bibliotekos bendruomenę aplankė Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė. Ji yra ilgametė LBD narė, draugijos pirmininke buvo išrinkta 2017 m. sausio mėn. Pirmininkei daug padeda naujai išrinkta aktyvi draugijos Taryba. Ją sudaro draugijos nariai, kuriuos delegavo įvairios Lietuvos regionų bibliotekos. 

LBD pirmininkė susitikimą su Bibliotekos bendruomene pradėjo klausimu: „Ką aš galėčiau padaryti Draugijai?“. Tokį klausimą turėtų sau užduoti kiekvienas, prieš tapdamas LBD nariu. Dalyvavimas visuomeninės organizacijos veikloje sukuria tam tikrą lauką, kuris padeda tobulėti, nebijoti iššūkių. Todėl dideles viltis Draugija deda į jaunimą, planuoja jiems naujas veiklas, seminarus. Anot J. Steponaitienės, „į bibliotekas ateina jauna karta su kitu vadybiniu modeliu“.

Susitikimo metu Bibliotekos bendruomenė buvo supažindinta su Draugijos struktūra, tikslais,  nuveiktais darbais. Draugijos pirmininkė ypač daug dėmesio skyrė organizacijai IFLA (Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija) ir jos veikloms, ateities tendencijoms. 2017 m. Lietuvoje apsilankė IFLA prezidentė Glòria Pérez-Salmerón, kuri  pasidalino bibliotekų ateities vizija, jos reikšme bibliotekų bendruomenėms, papasakojo, kaip Lietuva gali prisidėti prie visuomenei svarbių IFLA tikslų. Klausytojai buvo supažindinti su Draugijos artimiausiu metu planuojamais darbais: įstatų peržiūra ir keitimu, bibliotekininko etikos kodekso atnaujinimu, Geriausio metų LBD skyriaus konkurso nuostatų peržiūra ir t. t.

Renginio pabaigoje LBD pirmininkė pasveikino ir įteikė LBD nario ženklelius naujai priimtiems skyriaus nariams. Klausytojai galėjo užduoti klausimus. Draugijos pirmininkės atsakymai į klausimus peraugo į diskusijas.

LBD skyrius LMA Vrublevskių bibliotekoje dėkoja gerbiamai LBD pirmininkei J. Steponaitienei už apsilankymą!

Lietuvos bibliotekininkų draugija yra visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos bibliotekininkus. Įkurta 1931 m. prof. V. Biržiškos, 1941 m. dėl politinės situacijos Lietuvoje nutraukusi savo veiklą ir tik 1989 m. atkurta, Draugija šiuo metu apima visas Lietuvos bibliotekas. Draugija atstovauja bibliotekininkų interesams tiek vyriausybinėse, tiek nevyriausybinėse organizacijose bei vykdo kitas veiklas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia nuo 1990 m. spalio 19 d. Per daugiau nei dvidešimt metų nuveikta nemažai darbų, susiklostė gražios bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijos su Bibliotekos bendruomene, profesine sąjunga. Draugijos skyrius organizuoja ir vykdo įvairias veiklas, dalyvauja renginiuose.

Informaciją parengė Rūta Smažinienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus LMA Vrublevskių bibliotekoje pirmininkė
Nuotraukos Vikos Petrikaitės