Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas Poznanėje

2018 m. sausio 28 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete vyko Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių šventinių renginių pradžios ceremonija, kurioje dalyvavo Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė.

Ceremoniją organizavo Poznanės Andriaus Sniadeckio, Karolio Olševskio ir Zigmanto Vrublevskio draugija (Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego). Šventiniai renginiai prasidėjo Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurioje buvo laikomos mišios, skirtos Andriui Sniadeckiui atminti, taip pat maldoje buvo prašoma sveikatos ir sėkmės jubiliejinio renginio organizatoriams, dalyviams bei rėmėjams. Po mišių turėjome galimybę apsilankyti renginį organizavusios draugijos būstinėje, kur prezidentas Pavelas Oleiničakas (Pawel Olejniczak) papasakojo apie draugijos veiklą, organizuojamus labdaros renginius ir pagrindinę veiklos sritį – medicininę pagalbą sunkiomis ligomis sergantiems Lenkijos vaikams. Draugija kas antrus metus rengia konferenciją Oxygenalia, kurioje skaitomi moksliniai pranešimai apie deguonies pritaikymą pramonėje bei medicinoje. Šiais metais spalio 11–13 d. konferenciją Oxygenalia draugija rengia Vilniuje, kartu su Lietuvos mokslų akademija bei Vilniaus universitetu. Buvo aptarti šios konferencijos bei Andriaus Sniadeckio skaitymų organizavimo Kalčiūnuose (Ašmenos r., Baltarusijoje) bei Vilniuje klausimai.

Šventinė ceremonija toliau vyko Poznanės Adomo Mickevičius universiteto didžiojoje auloje. Organizatorius ir svečius sveikino oficialūs Lenkijos Respublikos, Poznanės miesto, A. Mickevičiaus universiteto, Lenkijos mokslų akademijos, Vilniaus bei Šalčininkų savivaldybių atstovai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos bei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto sveikinimą perskaitė B. Railienė.

Antrojoje renginio dalyje įvyko dokumentinio filmo Jędrzej Śniadecki 250 premjera. Apie filmo kūrimą Lietuvoje bei Lenkijoje papasakojo režisierė Emilija Sadovska (Emilia Sadowska). Filme buvo rodomi Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje saugomi A. Sniadeckio rankraščiai bei knygos. Renginio pabaigoje įvyko filmo muzikos, kurią sukūrė kompozitorius Kresimiras Dembskis (Kresimir Dęmbski), koncertas. Muzika buvo pirmą kartą atliekama viešai.

B. Railienės dalyvavimą renginyje parėmė Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos  bei Lenkijos mokslų akademijos.

Parengė dr. Birutė Railienė

Birutės Railienės, Tomašo Oleiničako ir Tatjanos Davidovič nuotraukos>>>