LMA Vrublevskių biblioteka dalyvauja tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2018

2018 m. vasario 22–25 dienomis parodų centre „Litexpo“ vyksiančioje knygų mugėje Skaitau Lietuvą – skaitau Pasaulį tradiciškai dalyvauja ir LMA Vrublevskių biblioteka (3 salė, stendas 3.11). Kultūrinių renginių programoje numatyti šie bibliotekos leidinių pristatymai:

Vasario 22 d., 17 val., 3.2 auditorija
Danutė Labanauskienė. Scripta manent: straipsniai, bibliografijos rodyklė
Dalyvauja dr. Sigitas Narbutas, dr. Rima Cicėnienė, dr. Alma Braziūnienė, dr. Gita Drungilienė.

LMA Vrublevskių bibliotekos 2018 metais  išleistos knygos „Danutė Labanauskienė. Scripta manent: straipsniai, bibliografijos rodyklė“ (sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė) pristatymas. Knyga skirta literatūros ir kultūros istorikės, archeografės, vertėjos Danutės Petkevičiūtės-Labanauskienės rašytiniam palikimui. Knygoje skelbiami iki šiol nepublikuoti D. Labanauskienės tekstai, populiarinantys LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomą rankraštinę medžiagą, bei jos prisiminimai apie šeimos tremties vietą Sibire ir surinktos žinios apie tremtinius. Antroje knygos dalyje pateikiama D. Labanauskienės bibliografijos rodyklė, kurioje išsamiai suregistruoti jos pačios ir apie ją 1960–2016 m. publikuoti darbai (knygos, straipsniai, vertimai, redaguoti veikalai, recenzijos, vaizdo ir garso įrašai, spaudoje rastos jos nuotraukos). Įžanginiuose dr. Almos Braziūnienės, Genovaitės Gustaitės ir Henriko Algio Čigriejaus straipsniuose atskleidžiama D. Labanauskienės asmenybė, įvertinami jos darbai. Knyga padės parodyti D. Labanauskienės darbų įvairiapusiškumą ir kryptingumą, sutelkti juos į reikšmingą visumą ir palikti ateities kartoms.


Vasario 23 d., 20 val., 5.5 salė
Kunigaikščiai Olelkaičiai-Sluckiai
Dalyvauja dr. Sigitas Narbutas, prof. Alfredas Bumblauskas, dr. Genutė Kirkienė, Virginijus Strolia.

Autorių kolektyvo parengta knyga „Kunigaikščiai Olelkaičiai-Sluckiai“ (ukrainiečių kalba), 2017 m. pabaigoje išleista Kijevo leidyklos „Baltija-Druk“. Joje patraukliai pasakojama apie garsią LDK kunigaikščių giminę, kilusią iš Gediminaičių, žymiuosius jos atstovus, giminės indėlį į Lietuvos valstybės, politikos, švietimo, mokslo ir kultūros raidą, jos pėdsakus Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje.

 Informaciją rengė Komunikacijos skyrius tel. 8 687 88 685

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>