Buvusiai ilgametei Bibliotekos darbuotojai, Rankraščių skyriaus vedėjai Danutei Petkevičiūtei-Labanauskienei – 85-eri

2018 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos šviesuolė, ilgametė darbuotoja Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė švenčia garbingą sukaktį – 85 metų jubiliejų.

Informaciniai greitkeliai, kuriais beatodairiškai lekia žmonija, yra bejėgiai prieš reikšmingas datas ir asmenybes. Sustojame ir iš naujo įvertiname tuos, kurie šalia mūsų: kartais tokie kuklūs, nereiklūs, bet tokie didūs savo taurumu, tokie reikšmingi savo minties galia.

Jubiliatė – žmogus, praturtinęs mus daugeliu humanistinių apraiškų žmogaus kasdieninėje būtyje. Tai gebėjimas suvokti kiekvieno šalia esančio žmogaus individualumą, leisti atsiskleisti šalia esančios asmenybės grožiui. Gebėjimas dirbti  kiekvieną, net nuobodžiausią, monotonišką darbą kūrybiškai, suvokiant to darbo esmę. Gebėjimas kantriai ištverti likimo siunčiamus išbandymus ir sutvirtėti dvasiškai juos įveikus, tapti dar tauresniu.

Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė, darbuodamasi su mumis, džiugino brandžiais darbais, stebinančiais naujumu, gilumu. Visą profesinį gyvenimą (1958–2007) jubiliatė paskyrė darbui LMA Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB). Dirbdama LMAVB Rankraščių skyriuje, ji ne tik tvarkė turtingą ir gausų čia saugomą rankraštinį paveldą, bet ir rūpinosi jo sklaida: sudarė „Autografų kolekcijos“ katalogą (1989), rankraštyno fondų ir kitų dokumentų archeografines bibliografijas, parengė rankraščių publikacijų, paskelbė straipsnių mokslinėje ir populiariojoje Lietuvos bei išeivijos spaudoje, unikalius rankraščius pristatydama visuomenei.

Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė – literatūros istorikė, archeografė, vertėja, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu. Ji yra gerai žinoma Lauryno Ivinskio ir jo pirmųjų lietuviškų kalendorių tyrėja, jos darbais literatūros istorikai remiasi iki šiol. Ji itin gerbiama bibliotekininkų bendruomenėje (nuo 1999 m. – Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narė). Jubiliejinė data pasitinkama su šiais metais ką tik išleista bibliografijos rodykle ir bibliotekos fojė parengta mažąja ekspozicija, kurioje tekstu, iliustracijomis ir dokumentais pristatomi D. Petkevičiūtės-Labanauskienės veiklos ir gyvenimo epizodai (parodos autorė Gita Drungilienė, paroda veiks nuo sausio 29 iki vasario 12 d.).

Bibliografijos rodyklėje „Danutė Labanauskienė. Scripta manent: straipsniai, bibliografijos rodyklė“ (sudarytojos Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė) atsispindi viso jos gyvenimo kruopštus ir vaisingas darbas, indėlis į mokslą ir rankraštinio paveldo sklaidą, dėmesys ne tik Lietuvos kūrėjams, bet ir lietuvių išeivijai, tremtiniams, kitų tautų (karaimų, baltarusių, švedų) rankraštiniam palikimui. Knyga įprasmina reikšmingus jubiliatės darbus ir sutelkia juos į visumą. Turtinga LMAVB saugomų rankraštinių šaltinių medžiaga pristatoma tiek bibliografijos rodyklėje suregistruotuose autorės darbuose, tiek ir pirmą kartą publikuojamuose straipsniuose.

Plačiau su pačia D. Petkevičiūte-Labanauskiene, jos gyvenimo epizodais ir veikla galite susipažinti šiuose garso ir vaizdo įrašuose:

Gyvoji istorija [Garso įrašas] / ved. Inga Berulienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2015-10-30. 1 garso įrašas (23 min.). D. Petkevičiūtės-Labanauskienės prisiminimai apie darbą bibliotekoje.

Skruzdėlytės 2014 / Bibliotekos šviesuolė [Vaizdo įrašas]. [Vilnius]: [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2014. 1 vaizdo įrašas (7 min., 58 sek.). LMAVB darbuotojų apdovanojimuose D. Petkevičiūtei-Labanauskienei suteiktas Bibliotekos šviesuolės vardas.

Atminimo vakaras Rašytojų klube Vytauto Sirijos Giros 100-osioms gimimo metinėms [Vaizdo įrašas] / dalyvauja: ... Danutė Labanauskienė ... [et al.]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2011. 1 vaizdo įrašas (106 min., 13 sek.). 

Nuotraukos>>>