Konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra

2018 m. sausio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2017 metais konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra bei buvo aptartos dokumentų skaitmeninimo problemos. Peržiūroje dalyvavo Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėnienė, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė ir šio skyriaus Senosios periodikos sektoriaus vadovė Aida Grybienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Pilipavičienė ir Skaitmeninimo skyriaus vedėjas Egidijus Gotalskis bei savo darbus pristatę Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojai.

Peržiūrai buvo pateikti 2017 metais konservuoti bei restauruoti rankraščiai, spausdintos ir rankraštinės knygos, pergamentai, grafikos darbai, laikraščių komplektai ir kiti dokumentai. 2017 m. iš viso konservuoti ir restauruoti 79 įvairios apimties vertingi paveldo dokumentai iš Bibliotekos fondų. Štai kai kurie iš jų:

Spausdinta knyga
Kreuza-Rzewuski, Wawrzyniec Leon. Obrona jedności cerkiewney, abo Dowody, którymi się pokazuie, iż grecka cerkiew z łacińską ma być ziednoczona [...]. W Wilnie [Vilnius]: wdrukarni Leona  Mamonicza, 1617. (Restauravo Laimutė Burneikienė);

Rankraštinė knyga
Senojo Testamento tekstų Vilniaus sąvadas su Aiškinamąja palėja ir papildymais (konvoliutas). Vilnius, apie 1517–1530 m. (Restauravo Edita Keršulytė);

Rankraščiai
Sapiegų korespondencija. XVIII a. (Restauravo Laimutė Burneikienė ir Rima Maigienė);

Litografija
Johannes Guttenberg. [S. l., XIX a.]. Litografija. (Restauravo Rima Maigienė).

 

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja Birutė Giedraitienė

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>