Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos diena Panevėžyje

2018 m. sausio 16 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos diena, kurios metu buvo atidaryta paroda „Reformacijai – 500: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų“. Renginyje dalyvavo LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Retų spaudinių sk. vedėja dr. Daiva Narbutienė ir šio skyriaus senosios periodikos sektoriaus bibliografė, parodos rengėja Agnė Zemkajutė.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, apibūdinęs turtingus jo vadovaujamoje  institucijoje saugomų dokumentų fondus, iš kurių Panevėžyje buvo surengta ne viena paroda.

Parodoje „Reformacijai – 500“ eksponuojami vertingi Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje liudijantys dokumentai, saugomi Bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonde: M. Lutherio, J. Calvino, P. P. Vergerio ir kitų autorių knygos, Mažojoje Lietuvoje leisti lietuviški evangelikams liuteronams ir evangelikams reformatams skirti giesmynai, maldų knygos, Šventojo Rašto lietuviškieji leidiniai. Apie šiuos originalius dokumentus, o taip pat ir kai kurių Vrublevskių bibliotekoje saugomų unikalių leidinių kopijas išsamiai papasakojo A. Zemkajutė. Tos knygos, kurios netilpo į stendus, susirinkusiesiems buvo parodytos renginio metu. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė ir lankytojai su pasigėrėjimu apžiūrinėjo čia trumpam atvežtas knygas: M. Lutherio išverstą į vokiečių kalbą Bibliją (1545), Lietuvos Brastos Bibliją (1563), ir kitus ypač vertingus dokumentus.

LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojai sulaukė ne vieno klausimo apie senųjų dokumentų tvarkymą, eksponuojamų knygų kilmę, galimybes jas pamatyti atviros prieigos būdu ir kt.

Tikimės, kad ši jau tradicine tapusi LMA Vrublevskių bibliotekos diena Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje nebus paskutinė – po renginio buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės.

Paroda „Reformacijai – 500“ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje veiks iki  vasario 10 dienos.

Plačiau apie renginį Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos puslapyje>>

Retų spaudinių skyriaus informacija

Valdo Somovo nuotraukos>>>