Institucinės talpyklos

Institucinės talpyklos (institutional repositories) – tai vienos ar kelių institucijų kuriamos mokslinės produkcijos sankaupos. Svarbiausią įtaką jų atsiradimui turėjo atvirosios prieigos (Open Access) judėjimas. Atviroji prieiga užtikrina nemokamą ir nuolatinę prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir apibrėžiama kaip viena iš alternatyvų komerciniam mokslinės informacijos kaupimui ir sklaidai.

Institucinių talpyklų tikslas – kaupti, saugoti ir pateikti vartotojui institucijos darbuotojų sukurtą intelektinę mokslinę produkciją bei akademinę informaciją.

Institucinių talpyklų uždaviniai:

  • išlaisvinti savo mokslinę produkciją iš komercinių leidėjų sukurtų apribojimų; 
  • suteikti profesionalų lygį atskirų mokslininkų darbų elektroninei leidybai;
  • susisteminti institucijos kuriamus mokslinius produktus;
  • užtikrinti jų prieigą, sklaidą ir ilgalaikį išsaugojimą;
  • plėtoti paieškos galimybes.

Institucinėse talpyklose kaupiami šių tipų elektroniniai ištekliai:

• knygos ir jų dalys;
• straipsniai;
• patentai;
• konferencijų pranešimai ir tezės, prezentacijos;
• interviu, ataskaitos, apklausos rezultatai;
• ilgalaikė mokymosi medžiaga;
• įvairūs dokumentai, susiję su institucijos administravimu (nuostatai, įstatai, įsakymai).

Institucinių talpyklų nauda:

a) talpyklos tarnauja kaip institucijos duomenų ir dokumentų archyvai, kuriuose sukaupta visa institucijos sukuriama produkcija;
b) dokumentai išsaugomi ateities kartoms;
c) dokumentų paieška užtikrinama per vieną sąsają;
d) užtikrinamas mokslinių publikacijų matomumas; tai tinkamai atstovauja instituciją virtualioje erdvėje.

Institucinių talpyklų kūrimui privalomi trys komponentai:

  1. Programinė įranga, pavyzdžiui, Dspace, FEDORA.
  2. OAI MHP protokolas, kuris užtikrina archyvų sąveiką.
  3. Institucijų sprendimas kurti talpyklą ir ją pildyti. 

Lietuvoje veikia šios institucinės talpyklos:

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos talpykla 
Mykolo Romerio universiteto talpykla
Vytauto Didžiojo universiteto talpykla
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto talpykla
Kauno technologijos universiteto talpykla
Aleksandro Stulginskio universiteto talpykla
Vilniaus Gedimino technikos universiteto talpykla
Kauno kolegijos talpykla

Informacijos apie talpyklas galima rasti atviros prieigos talpyklų rodyklėse: Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), Registry of Open Access Repositories (ROAR).