Bibliografinė konsultacija

Budinčiojo bibliografo vaidmuo bibliotekos informacinio aptarnavimo sistemoje yra labai svarbus. Priimdamas užklausą budintis bibliografas sprendžia, kokia turi būti tolesnė jos vykdymo eiga, kiek laiko skirti atsakymui, kokias pajėgas panaudoti. Visais atvejais svarbus abipusis geranoriškumas, klausimo esmės formulavimas ir suvokimas. Bibliotekos darbuotojų specializacija įvairi, todėl budintis bibliografas gali pasiūlyti klausimą aptarti su kuriuo nors kitu kolega, turinčiu specifinių žinių.

Bibliografinės konsultacijos teikiamos Katalogų salėje ir Bibliografijos leidinių skaitykloje. Bibliotekos skaitytojų pageidavimu vykdomos bibliografinės ir faktografinės užklausos:

  • nustatoma dokumento saugojimo arba tiesioginio buvimo vieta,
  • tikslinami bibliografinio įrašo duomenys,
  • nustatomi nežinomi bibliografinio įrašo duomenys,
  • randami dokumentai pagal turinį (temą, problemą, šaką),
  • randami skaitytoją dominantys faktai: datos, vietos, vardai, žodžių reikšmės ir apibrėžimai, statistiniai faktai ir pan.

Be to, teikiamos bibliografinio aprašo konsultacijos, skaitytojai mokomi naudotis elektroniniu katalogu. 

Bibliografinės paslaugos teikiamos:

Katalogų salėje (1 aukštas, 2 kambarys);

Bibliografijos leidinių skaitykloje (2 aukštas, 19 kambarys);

telefonu: (85) 262 79 35;

internetu: http://www.mab.lt/lt/skaitytojams/pageidavimai;