Straipsnių paieška prenumeruojamose duomenų bazėse

Gavę konkrečią bibliografinę užklausą, bibliotekos darbuotojai atlieka paiešką prenumeruojamose duomenų bazės. Jei užklausa yra bendresnio pobūdžio, pageidautina gauti atsakymus į klausimus (1 a-e). Svarbu įvertinti aplinkybes, kodėl tokia užklausa teikiama: vartotojas nemoka paieškos atlikti pats ar neturi laiko tai padaryti. Bet kokiu atveju straipsnių paieška duomenų bazėje yra labai individualus procesas. Budintis bibliografas neteikia mokymo naudotis duomenų bazėmis paslaugų, o tik konsultuoja, kaip paiešką atlikti.

Suradus pageidaujamą straipsnį duomenų bazėje, informacija perduodama užsakovui elektroniniu paštu su perspėjimu, kad ją naudoti galima tik mokslo tikslais ir neplatinti.