Literatūros sąrašo redagavimas

Nors bibliografinis aprašas ir bandytas norminti tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu, ši sritis vis dar savarankiškai reglamentuojama atskirų žinybų, žurnalų redaktorių kolegijų, leidyklų. Vienintelis egzistuojantis tarptautinis standartas ISO 690:2010 tėra rekomendacinio pobūdžio ir skirtas bibliografinių ir informacijos išteklių citavimo vienodinimui. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje literatūros rodyklės rengiamos pagal aprobuotus bibliografinio aprašo reikalavimus, tačiau jo specifika priklauso ir nuo konkretaus bibliografijos leidinio užsakymo.

Mūsų bibliotekoje bibliografai redaguoja literatūros sąrašus, parengia juos pagal konkrečius nurodytus bibliografinio aprašo stilius.