Personalinės bibliografijos rodyklės sudarymas

Personalinė bibliografijos rodyklė (bio-bibliografija) – tai vieno asmens paskelbtų kūrinių ir literatūros apie jį visuma. Sudarytas bibliografinis sąrašas teikiamas skyriuose: Knygos, brošiūros; Moksliniai straipsniai; Publicistika; Pranešimai konferencijose; Redaguoti darbai; Mokslinis-organizacinis darbas; Visuomeninė veikla; Literatūra apie asmenį. Skyrių įvairovė priklauso nuo asmens veiklos pobūdžio, publikacijų srauto. Bibliografijos rodyklėje taip pat teikiamos asmenvardžių bei kūrinių antraščių pagalbinės rodyklės, įžanginis straipsnis apie asmenį, jo artimųjų, mokinių atsiminimai, archyvinės nuotraukos, kt. dokumentai, informacija.