Aktualūs straipsniai

Bornmann, Lutz ; Marx, Werner. Standards for the application of bibliometrics in the evaluation of individual researchers working in the natural sciences [Interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2018 m. kovo 28 d.].

San Francisco Declaration on Research Assessment 

Metrics toolkit – 27 ekspertų trumpai ir aiškiai aprašyti įvairūs rodikliai, kur jie taikomi, kaip skaičiuojami. Tarp jų – cituojamumo bei Altmetric Attention Score.

Trumpienė, A., Šegždienė, E. Mokslinių žurnalų reitingai ir Thomson Reuters rodikliai. Ekologija [Interaktyvus]. 2012, t. 58, nr. 4, p. i-xi [žiūrėta 2018 m. kovo 28 d.].

Mokslometrijos darbo įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame [Interaktyvus: konferencija, įvykusi 2011 m. balandžio 29 d.]. Vilnius : Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija [žiūrėta 2018 m. kovo 28 d.].

Trijų nacionalinių akademijų – Prancūzijos mokslų akademijos, Vokietijos gamtos mokslų akademijos „Leopoldina“ ir Londono karališkosios draugijos – pareiškimas dėl rekomenduojamos tyrėjų ir mokslinių tyrimų programų vertinimo metodikos:
Statement by three national academies (Académie des Sciences, Leopoldina and Royal Society) on good practice in the evaluation of researchers and research programmes [Interaktyvus]. 27 October 2017 [žiūrėta 2019 m. kovo 1 d.].