Kokie yra mokslo vertinimo kriterijai?

Institucijos mokslo (meno) darbų vertinimas vyksta vadovaujantis kasmetiniu universitetų ir mokslo tyrimo institutų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo reglamentu (žiūrėti). Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vertinimui teikia duomenis apie vertinimo laikotarpiu paskelbtas MTEP ir meno publikacijas, išleistus leidinius (monografijas, knygas, vadovėlius, bibliografijas ir daugelį kitų), vykdytus MTEP ir (ar) meno projektus bei tai veiklai atlikti sudarytas MTEP sutartis. Apibendrinti rezultatai teikiami LR švietimo ir mokslo ministerijai. Lietuvos mokslo taryba MTEP ir meno veiklos vertinimą atlieka nuo 2009 m. (žiūrėti).