Apie mokslo sritį

Pagal WoS:

 WoS DB mokslo srities bibliometriniai rodikliai tokie pat, kaip ir autoriaus ar šalies: 

 • publikacijų skaičius;
 • h indeksas;
 • cituojamų publikacijų skaičius;
 • citavimo skaičius;
 • savicitavimo skaičius;
 • vidutinis publikacijos citavimo skaičius. 

Pagal Essential Science Indicators (ESI

Essential Science Indicators (ESI) – 10 metų duomenys, kurie atnaujinami du kartus per mėnesį. Statistikai naudojami tik straipsniai. Prenumeruoja Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai.

ESI rodikliai pagal 22 ESI mokslo sritis – straipsnių skaičius, citavimo skaičius ir vidutinis vieno straipsnio citavimo skaičius per visą periodą. Skaičiuojamas mokslo srities straipsnių citavimo vidurkis kiekvienais metais ir citavimo pasiskirstymas kiekvienoje srityje pagal šešis procentilius. Šie rodikliai naudojami autorių, šalių, žurnalų ir institucijų reitingavimui, analizuojant labiausiai cituojamus straipsnius (top papers ir hot papers bei highly cited papers).

22 ESI mokslo sritys:

 •  
  • Agricultural Sciences
  • Biology & Biochemistry
  • Chemistry
  • Clinical Medicine
  • Computer Science
  • Economics & Business
  • Engineering
  • Environment/Ecology
  • Geosciences
  • Immunology
  • Materials Sciences
 •  
  • Mathematics
  • Microbiology
  • Molecular Biology & Genetics
  • Multidisciplinary
  • Neuroscience & Behavior
  • Pharmacology & Toxicology
  • Physics
  • Plant & Animal Science
  • Psychology/Psychiatry
  • Social Sciences, general
  • Space Science

Pagal SJR Scimago Journal & Country Rank 
SCImago rodikliai tie patys, kaip ir šaliai.
Viso laikotarpio (nuo 1996 m.) tarptautiniai ir šalies rodikliai pamečiui pateikti lentelėmis ir grafikais.