Apie šalį

Pagal WoS: 

Clarivate Analytics WoS DB šalies bibliometriniai rodikliai tie patys, kaip ir autoriui:

  • publikacijų skaičius;
  • h indeksas;
  • cituojamų publikacijų skaičius;
  • citavimo skaičius;
  • savicitavimo skaičius;
  • vidutinis publikacijos citavimo skaičius.

Pagal InCites Essential Science Indicators
InCites Essential Science Indicators – 10 metų duomenys, kurie atnaujinami einamaisiais metais du kartus per mėnesį. Statistikai naudojami tik straipsniai. Prenumeruoja VU, KTU, VGTU (žr. Pagal autorių).

Pagal SJR Scimago Journal & Country Rank (laisva prieiga)

H indeksas (H index)
Šalies H indeksas SJR skaičiuojamas viso laikotarpio (nuo 1996 m.) ir rodo, kad tos šalies h  publikacijų per tą laiką buvo pacituotos ne mažiau kaip h kartų. Naudojamas šalims palyginti.

Dokumentų skaičius (Documents)
Dokumentų skaičius – tai šalies publikacijų skaičius. Skaičiuojamas nuo 1996 m. ir kasmet. Skaičiuojamos Scopus DB pristatomos publikacijos: straipsniai (articles), konferencijų pranešimai (conference papers), apžvalgos (reviews), redakcinė medžiaga (editorial material), pastabos (notes), laiškai (letters), trumpos apžvalgos ar tyrimai (short surveys).

Cituojamų dokumentų skaičius (Citable documents)
Šalies cituojamų dokumentų skaičius – tai cituojamų tos šalies dokumentų – straipsnių, apžvalgų (reviews) ir konferencijų pranešimų (conference papers) – skaičius.

Citavimo skaičius (Cites arba Citations)
Tai šalyje per visą laikotarpį (nuo 1996 m.) sukurtų dokumentų citavimo skaičius pasirinktais metais.

Savicitavimo skaičius (Self Cites)
Tai viso laikotarpio (nuo 1996 m.) šalyje sukurtų dokumentų savicitavimo skaičius pasirinktais metais.

Vidutinis dokumento citavimas (Cites per Doc.)
Vidutinis dokumento citavimas – tai viso laikotarpio (nuo 1996 m.) šalyje sukurtų dokumentų citavimo skaičiaus vidurkis pasirinktais metais.

Vidutinis dokumento savicitavimas (Self cites per doc.)
Vidutinis dokumento savicitavimas – tai viso laikotarpio (nuo 1996 m.) šalyje sukurtų dokumentų savicitavimo skaičiaus vidurkis pasirinktais metais.

Cituoti dokumentai (Cited Docs.)
Cituoti dokumentai – tai nors vieną kartą pacituotų šalyje sukurtų dokumentų skaičius pasirinktais metais.

Necituoti dokumentai (Uncited Docs.)
Necituoti dokumentai – tai nė karto necituotų šalyje sukurtų dokumentų skaičius pasirinktais metais.

Tarptautinio bendradarbiavimo procentas (International Collaboration %)
Tarptautinio bendradarbiavimo procentas – tai šalyje sukurtų dokumentų, kurie turi nors vieną užsienio afiliaciją, reitingas pasirinktais metais. Atskirai skaičiuojami pasaulio ir regiono reitingai procentais.

SCImago teikia šalių lyginamuosius duomenis lentelėse pagal šiuos rodiklius: dokumentų skaičių, cituojamų dokumentų skaičių, citavimo skaičių, savicitavimo skaičių, dokumento citavimo vidurkį ir h indeksą. Remiantis žemėlapių rodikliais SCImago  leidžia generuoti šalių žemėlapius pagal mokslo sritis ar kryptis (pagal Scopus).

Lietuvos pavyzdžiai

Duomenis apie šalis teikia Ispanijos nacionalinės tyrimų tarybos Cybermetrics laboratorija (Cybermetrics Lab of the Spanish National Research Council; CSIC). Ši organizacija skelbia pasaulio universitetų Webometrics reitingus. Rodikliai pateikiami pagal institucijų paskirtį (universitetai, ligoninės, verslo mokyklos, kolegijos, mokslo centrai) ir šalį. Lyginamosiose šalies institucijų ir šalių ar regionų lentelėse pateikiami šie duomenys: pasaulio reitingas (World rank); aktyvumo reitingas (Presence rank); matomumo reitingas (Impact rank); atvirumo reitingas (Openness rank) ir kokybės reitingas (Excellence rank).

Centrinės ir Rytų Europos universitetų lyginamoji lentelė