Apie instituciją

Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report
Naudodamasi Scopus 5-ių metų duomenimis, SIR teikia tarptautines ataskaitas, atsižvelgdama į mokslo ir mokslo tiriamųjų institucijų mokslinius, socialinius ir inovatyvumo faktorius. Ataskaita apima daugiau kaip 3000 institucijų (į ją patenka institucijos, turinčios ne mažiau kaip 100 mokslo publikacijų: straipsnių, apžvalgų ir konferencijų pranešimų) iš penkių žemynų. Prieiga prie ataskaitų laisva. Pagal pasirinktus rodiklius galima gauti ir tarptautines, ir konkrečios šalies, pavyzdžiui, Lietuvos institucijų ataskaitas. 

Ranking web of universities
Ispanijos nacionalinės tyrimų tarybos Cybermetrics laboratorija Cybermetrics Lab of the Spanish National Research Council (CSIC) skelbia Pasaulio universitetų Webometrics reitingus. Rodikliai pateikiami pagal institucijų tipus (universitetai, ligoninės, verslo mokyklos, kolegijos, mokslo centrai) ir šalį. Lietuvos universitetų reitingas.

Apie institucijas duomenis teikia ir prenumeruojami ištekliai

InCites – analitinė duomenų bazė, leidžianti institucijų administratoriams generuoti mokslo publikacijų ataskaitas remiantis Clarivate Analytics WoS duomenimis.