Apie žurnalą (pagal Scopus)

Laisva prieiga: SJR (Scimago Journal and Country Rank)

CiteScore rodiklis (CiteScore)
Tai žurnalo straipsnių, publikuotų trejų metų laikotarpiu citavimų vidurkis einamaisiais metais. Skaičiavimo principas panašus į JCR cituojamumo rodiklio (Impact Factor), tik citavimo langas yra ne dveji, o treji metai ir į skaičiavimą įtraukiamos visos publikacijų rūšys (žurnalai, knygų serijos, konferencijų pranešimai). Skaičiuojamas kasmet.

Normalizuotas straipsnių cituojamumo rodiklis (Source-Normalized Impact per Paper, SNIP)
SNIP atsižvelgia į kontekstą, t. y. mokslo krypties citavimo ypatumus. Ar tai daug, ar mažai cituojama sritis, kokios joje tradicijos skelbtis, kaip greitai pacituojama. Šis rodiklis leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių leidinius.

Prestižo rodiklis (SCImago Journal Rank)
SJR – tai mokslo žurnalų įvertinimo rodiklis, kuris atsižvelgia ir į tai, kiek kartų žurnalas buvo cituojamas ir kokie žurnalai (pagal reikšmę ir prestižą) jį citavo. Atsižvelgiama į tai, kad ne visi žurnalai ir citavimai yra lygiaverčiai.

H indeksas (H index)
Žurnalo h indeksas SJR metais rodo, kad h publikacijų tų metų žurnale buvo pacituota ne mažiau, kaip h kartų SJR metais.