Apie autorių (pagal WoS)

Citavimo ataskaita (Citation Report) su grafikais (publikacijų skaičiaus ir jų citavimo dinamika nuo 1990 m.) ir publikacijų sąrašu (galimybė išsaugoti duomenis tekstiniame arba „ekselio" faile).

Publikacijų analizė pagal bendraautorius, šalis, leidimo metus, knygų serijų bei konferencijų pavadinimus, dokumentų tipus, redaktorius, finansuojančius fondus, dotacijų numerius, autorių grupes, kalbas, organizacijas, tyrimų sritis, šaltinių pavadinimus, Web of Science mokslo kategorijas. Citavimo ataskaita kuriama konkrečiam autoriui pagal jo publikacijų sąrašą.

Pavyzdžiui:

 

 

 • Publikacijų skaičius (Straipsniai).
 • Citavimo skaičius (Sum of the times cited).
 • Citavimo skaičius be savicitavimo (Sum of times cited without self-citations).
 • Cituotų publikacijų skaičius (Citing articles).
 • Cituotų publikacijų skaičius be savicitavimo (Citing articles without self-citations).
 • Vidutinis publikacijų citavimo skaičius (Average citations per item).

 

H indeksas
H indeksą pasiūlė fizikas J. E. Hirschas 2005 m. Tai „lengvai apskaičiuojamas rodiklis, atspindintis visų mokslininko publikacijų svarbą, reikšmę ir indėlį“ (žiūrėti). Pavyzdžiui, h indeksas 5 reiškia, kad mokslininkas yra paskelbęs 5 publikacijas, kurių kiekviena yra cituota ne mažiau kaip 5 kartus.

H indekso privalumai:

 • individualus vertinimo metodas;
 • išreikštas vienu skaičiumi;
 • patogumas, aiškumas;
 • nurodomas duomenų bazėse Web of Science, Scopus ir kt.;
 • suderina kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų skaičių);
 • apibendrina mokslininko rezultatyvumą per visą mokslininko karjerą.

H indekso trūkumai:

 • dideli mokslo krypčių skirtumai, todėl nelygintinas tarp skirtingų sričių mokslininkų;
 • neatsižvelgiama į dažnai cituojamas publikacijas;
 • neparankus „nepopuliariose“ mokslo kryptyse dirbantiems mokslininkams, nes jos paprastai yra mažiau cituojamos;
 • nepanaikina savicitavimo ir bendraautorystės įtakos;
 • neparankus mokslininkui, dirbančiam vienam;
 • priklauso nuo duomenų bazės apimties;
 • veikiamas pavardžių transkripcijos. 

H indekso vediniai:

 • G-indeksas (L. Egghe) – skaitomos ir daugiausiai cituojamos publikacijos;
 • Individualus h indeksas – įvertinami skirtumai tarp mokslo krypčių;
 • Age-weighted citation rate – atsižvelgiama į publikacijų amžių.