Kur galiu gauti bibliometrinę informaciją ir pagalbą naudojantis duomenų bazėmis?

Bibliometrinės informacijos šaltiniai yra mokslinės duomenų bazės (DB). Bibliometriniai rodikliai dažnai taikomi nustatant individualaus tyrėjo indėlį ir pasiekimus, vykdant konkursus ir atestacijas. Vertinama, kiek tyrėjas paskelbė publikacijų ir kaip jos yra cituojamos.

Formalusis Lietuvos mokslo vertinimas vykdomas atsižvelgiant į Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus duomenų bazių rodiklius.

Web of Science

Lietuvoje yra prieiga prie Clarivate Analytics Web of Science Core Collection (WoS; duomenys prieinami nuo 1990 m.). Taip pat prie žurnalų cituojamumo ir analizės duomenų bazių InCites Journal Citation Reports, InCites Essential Science Indicators, skirtų mokslininkams, institucijoms, šalims ir žurnalams reitinguoti.

Prenumeruoja VU, KTU ir VGTU.

Scopus (Elsevier). Prenumeruoja VU ir KTU.

Atviros prieigos duomenų šaltinis SJR (Scimago Journal & Country Rank).
Jame galima palyginti šalių ir žurnalų reitingus, rodiklius, įvairią statistiką, parengtą pagal DB Scopus duomenis.

Scopus žurnalų sąrašas

Scopus autorių profilių paieška Scopus Author Preview

Google Scholar

Google Scholar cituoja elektroninėje erdvėje surastus šaltinius, todėl pasitaiko daug netikslumų, autorių identifikavimo problemų. Rekomenduojame susikurti asmeninę paskyrą ir būti matomiems su programa Google Scholar Citations. Tai patogu ir svarbu viešinant savo mokslinę veiklą ir identifikuojant autorių. Privalumas – vartotojo žinynas lietuvių kalba.

Publish or Perish (Google Scholar)

Publish or Perish yra laisvai diegiama ir nemokama programa, naudojanti duomenis iš Google Scholar. Programos atsisiuntimas.

Aktualu humanitariniams ir socialiniams mokslams, kurių publikacijų nėra Web of Science. PoP kaupia duomenis ir apie knygas bei jų skyrius.

Paieškos pagal autorių Publish or Perish duomenų bazėje pavyzdys:

Lituanistika

Lituanistika – socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų duomenų bazė, kuriama nuo 2006 m. LDB talpykloje skelbiami mokslo kūrinių tekstai iš 195 žurnalų, 42 knygų ir straipsnių rinkinių. Iš viso LDB talpykloje yra 27 tūkst. atvirai vartotojams prieinamų straipsnių ir knygų. Dar 1500 į LDB įrašytų lietuvių ir užsienio autorių publikacijų pagal pateiktas nuorodas galima rasti ir skaityti atviros prieigos užsienio talpyklose. Šioje duomenų bazėje yra kaupiami citavimo duomenys. Galite atlikti į duomenų bazę Lituanistika įtrauktų straipsnių citavimų analizę straipsnių citavimų analizę, analogišką WoS duomenų bazėje pateikiamai analizei. 

Citavimo ataskaitos pavyzdys duomenų bazėje Lituanistika